Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Early health technology assessment

Farmaco-economie

Analysing policies and developing methodologies for early reimbursement decision making.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rick Vreman
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Wim Goetssch

Appropiate access to opioid medicines: a legal and policy perspective

Opioïde geneesmiddelen

Opioïde geneesmiddelen zijn een onmisbare farmacotherapeutische behandeloptie. De toegankelijkheid staat echter op gespannen voet met het voorkomen van misbruik en verslaving. Via verschillende studies onderzoeken we welke factoren invloed hebben op de toegang tot opioïden, waarbij de focus ligt op factoren betreffende beleid, wet- en regelgeving.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marjolein Vranken
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Marie-Helene Schutjens

Early approval of medicines (in the EU): levels of knowledge, uncertainties and risks

Geneesmiddelregulering

Understand differences in levels of knowledge, uncertainties and risks at approval for medicines that receive early vs. regular approval; to assess the added value of data requested by regulators to resolve uncertainties in the post-approval phase and to determine the possible consequences of accepted uncertainties and risks.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lourens Bloem
Promotor(es): Aukje Mantel,
Olaf Klungel
Co-promotor(es): Jarno Hoekman,
Menno vd Elst

Drug shortages: nature, volume, causes and consequences

Productzorg en bereiding

2016 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Doerine Postma
Promotor(es): Bert Leufkens,
Peter de Smet,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Kim Nootenboom

Pharmacometrics in (pediatric) oncology

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Julie Janssen
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Dorlo

Clinical pharmacology of TKIs

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Kuijsten
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Steeghs

Pharmacokinetics of cytotoxic drugs in infants

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek naar de leeftijdsafhankelijke verschillen in de farmacokinetiek bij kinderen met kanker. Met de PINOCCHIO-studie wordt onderzocht wat de verschillen in farmacokinetiek van verschillende cytostatica tussen volwassenen en kinderen van alle leeftijden zijn. Er wordt gekeken naar negen veelgebruikte middelen voor chemotherapie: carboplatine, cisplatine, cytarabine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, etoposide, methotrexaat en vincristine.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Nijstad
Promotor(es): Huitema,
Zwaan
Co-promotor(es): Lalmohammed

Meerwaarde van medicatie op rol voor zelfstandig wonende ouderen

Medicatieveiligheid

2014 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bram Mertens
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Henk Frans Kwint

Postgraduate workplace-based learning and assessment in pharmacy education

Farmacieonderwijs

How do pharmacists develop their competencies in postgraduate workplace-based education? How do the learning environment and the program of assessment influence the performance of trainees and how can these be improved? The research is carried out within the 2-year postgraduate workplace-based curriculum for specialization of community pharmacists in the Netherlands.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marnix Westein
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Andries Koster,
Rashmi Kusurkar

Zelfzorg

Zelfzorg

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rian Lelie
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Martina Teichert

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl