Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Early health technology assessment

Farmaco-economie

Analysing policies and developing methodologies for early reimbursement decision making.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rick Vreman
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Wim Goetssch

Early approval of medicines (in the EU): levels of knowledge, uncertainties and risks

Geneesmiddelregulering

Understand differences in levels of knowledge, uncertainties and risks at approval for medicines that receive early vs. regular approval; to assess the added value of data requested by regulators to resolve uncertainties in the post-approval phase and to determine the possible consequences of accepted uncertainties and risks.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lourens Bloem
Promotor(es): Aukje Mantel,
Olaf Klungel
Co-promotor(es): Jarno Hoekman,
Menno vd Elst

Bioanalysis and Biotransformation of Covalent Targeted Kinase Inhibitors in Oncology

Farmacokinetiek en -dynamiek

2020 - 2024

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Irene Retmana
Promotor(es): Beijnen
Co-promotor(es): Sparidans

Drug shortages: nature, volume, causes and consequences

Productzorg en bereiding

2016 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Doerine Postma
Promotor(es): Bert Leufkens,
Peter de Smet,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Kim Nootenboom

Tropical treatment of neurophathic pain

Klinische farmacologie

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Willemijn Wouters
Promotor(es): Bouvy
Co-promotor(es): van Heugten

Metabolic outcomes in antipsychotic treatment

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lenneke Minjon
Promotor(es): Egberts
Co-promotor(es): Heerdink

Pharmacometrics in (pediatric) oncology

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Julie Janssen
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Dorlo

Clinical pharmacology of TKIs

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Kuijsten
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Steeghs

Pharmacokinetics of cytotoxic drugs in infants

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek naar de leeftijdsafhankelijke verschillen in de farmacokinetiek bij kinderen met kanker. Met de PINOCCHIO-studie wordt onderzocht wat de verschillen in farmacokinetiek van verschillende cytostatica tussen volwassenen en kinderen van alle leeftijden zijn. Er wordt gekeken naar negen veelgebruikte middelen voor chemotherapie: carboplatine, cisplatine, cytarabine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, etoposide, methotrexaat en vincristine.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Nijstad
Promotor(es): Huitema,
Zwaan
Co-promotor(es): Lalmohammed

Drug Regulatory Science

Geneesmiddelregulering

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Jet Scheffers
Promotor(es): Leufkens
Co-promotor(es): Gardarsdottir

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl