Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Early health technology assessment

Farmaco-economie

Analysing policies and developing methodologies for early reimbursement decision making.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rick Vreman
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Wim Goetssch

Appropiate access to opioid medicines: a legal and policy perspective

Opioide geneesmiddelen

Opioïde geneesmiddelen zijn een onmisbare farmacotherapeutische behandeloptie. De toegankelijkheid staat echter op gespannen voet met het voorkomen van misbruik en verslaving. Via verschillende studies onderzoeken we welke factoren invloed hebben op de toegang tot opioïden, waarbij de focus ligt op factoren betreffende beleid, wet- en regelgeving.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marjolein Vranken
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Marie-Helene Schutjens

Early approval of medicines (in the EU): levels of knowledge, uncertainties and risks

Geneesmiddelregulering

Understand differences in levels of knowledge, uncertainties and risks at approval for medicines that receive early vs. regular approval; to assess the added value of data requested by regulators to resolve uncertainties in the post-approval phase and to determine the possible consequences of accepted uncertainties and risks.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lourens Bloem
Promotor(es): Aukje Mantel,
Olaf Klungel
Co-promotor(es): Jarno Hoekman,
Menno vd Elst

Drug shortages: nature, volume, causes and consequences

Productzorg en bereiding

2016 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Doerine Postma
Promotor(es): Bert Leufkens,
Peter de Smet,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Kim Nootenboom

Pharmacovigilance of biologicals

Medicatieveiligheid

The project aims to get further insight into challenges related to pharmacovigilance of biopharmaceuticals by looking into underlying mechanisms of biopharmaceutical related adverse drug reactions and safety related label changes.

2016 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lotte Minnema
Promotor(es): Bert Leufkens,
Toine Egberts
Co-promotor(es): Helga Gardarsdottir,
Thijs Giezen

PK/PD in HCT

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Jurgen Langenhorst
Promotor(es): Huitema
Co-promotor(es): Boelens, van Kesteren

Pharmacometrics in (pediatric) oncology

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Julie Janssen
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Dorlo

Clinical pharmacology of TKIs

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Kuijsten
Promotor(es): Huitema,
Beijnen
Co-promotor(es): Steeghs

Pharmacokinetics of cytotoxic drugs in infants

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek naar de leeftijdsafhankelijke verschillen in de farmacokinetiek bij kinderen met kanker. Met de PINOCCHIO-studie wordt onderzocht wat de verschillen in farmacokinetiek van verschillende cytostatica tussen volwassenen en kinderen van alle leeftijden zijn. Er wordt gekeken naar negen veelgebruikte middelen voor chemotherapie: carboplatine, cisplatine, cytarabine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, etoposide, methotrexaat en vincristine.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Laura Nijstad
Promotor(es): Huitema,
Zwaan
Co-promotor(es): Lalmohammed

Meerwaarde van medicatie op rol voor zelfstandig wonende ouderen

Medicatieveiligheid

2014 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bram Mertens
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Henk Frans Kwint

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl