Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Transitional care

Medicatieveiligheid

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Clementine Stuijt
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Bart van den Bemt,
Fatma Karapinar

Dose individualisation strategies for targeted anticancer drugs

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de optimalisatie van de behandeling met orale oncolytica (o.a. pazopanib, sunitinib, cabozantinib) door gebruik te maken van dosisoptimalisatie strategiëen (PK/TDM) en door het identificeren van voorspellers voor specifieke toxiciteit (PD,PGx).

2018 - 2021

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Stefanie Krens
Promotor(es): David Burger,
Carla van Herpen
Co-promotor(es): Nielka van Erp,
Frank Jansman

Intraperitoneale chemotherapie

Klinische farmacologie

Optimalisatie en standaardisatie van intraperitoneale chemotherapie.

2020 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Loek de Jong
Promotor(es): David Burger,
Henk Verheul
Co-promotor(es): Nielka van Erp,
Philip de Reuver

Optimizing treatment in prostate cancer patients by liquid biopsies and dose individualisation approaches

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de optimalisatie van de behandeling van prostaatkanker met anti-androgenen (abiraterone en enzalutamide) door o.a. het indentificeren van biomarkers en andere dosis optimalisatie benaderingen.  

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Emmy Boerrigter
Promotor(es): David Burger,
Jack Schalken
Co-promotor(es): Nielka van Erp,
Niven Mehra

HCV therapie in bijzondere patiëntpopulaties

Klinische farmacologie

2017 - 2020

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Minou van Seyen
Promotor(es): David Burger,
Joost Drenth
Co-promotor(es): Angela Colbers

Dosisindividualsiatie van pemetrexed

Klinische farmacologie

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een veilige en effectieve, geindividualiseerde doseerstrategie van pemetrexed, rekening houdend met de nierfunctie. Ook wordt in dit project het effect van pemetrexed zelf op de nierfunctie onderzocht.

2018 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Nikki de Rouw
Promotor(es): David Burger,
Michel vd Heuvel
Co-promotor(es): Rob ter Heine,
Jeroen Derijks

Medicatie in eigen beheer en doorgebruik thuismedicatie

Medicatieveiligheid

Dit project kijkt naar het effect van doorgebruikt thuismedicatie en medicatie in eigen beheer op medicatieveiligheid, kosten en patiënttevredenheid. Ook wordt er gekeken naar randvoorwaarden voor goede implementatie van deze interventies.

2018 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Loes van Herpen-Meeuwissen
Promotor(es): David Burger,
Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Bart vd Bemt,
Frank de Vries,
Hein van Onzenoort

PK van antifungale middelen

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antifungale middelen in pediatrische patiënten (met name in pediatrische patiënten met een  hemato-oncologische aandoening).

2018 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Didi Bury
Promotor(es): Prof. Dr. W.J.E. Tissing
Co-promotor(es): Dr. R.J.M. Brüggemann,
Dr. T.F.W. Wolfs

Doelmatig gebruik van antiretrovirale therapie

Farmaceutische patiëntenzorg

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Msc Piter Oosterhof
Promotor(es): Prof.dr. David Burger
Co-promotor(es): Kees Brinkman,
Matthijs van Luin

Adherence in rheumatoid arthritis

Therapietrouw

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Milou van Heuckelum
Promotor(es): Sandra van Dulmen
Co-promotor(es): Bart vd Bemt,
Els vd Ende

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl