Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Tegengaan van medicijnverspilling

Farmaceutische patiëntenzorg

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van heruitgifte van orale oncolytica, door het bepalen van kostenbesparingen en het in kaart brengen van de visie van patiënten en stakeholders.

2020 - 2024

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Lisa-Marie Smale
Promotor(es): Bart vd Bemt
Co-promotor(es): Charlotte Bekker

PK van TB middelen

Klinische farmacologie

2020 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Ralf Stemkens
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Rob Aarnoutse

PK van antibiotica van kritisch-zieke patienten

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antibiotica in kritiek-zieke patienten met als doel het optimaliseren van de individuele antimicrobiele therapie. Er wordt gebruik gemaakt van populatie farmacokinetiek modellen en simulatiestudies. 

2018 - 2021

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Eveline Wallemburg
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Roger Bruggemann,
Rob ter Heine,
Jeroen Schouten

Antimicrobiele therapie bij kinderen in Afrika

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antiretrovirale middelen, tuberculose medicatie en valganciclovir in HIV-geinfecteerde kinderen. 

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Tom Jacobs
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Angela Colbers

HIV therapie bij kinderen in Afrika

Klinische farmacologie

2017 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Hylke Waalewijn
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Angela Colbers

PK van antischimmel middelen

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antifungale middelen in speciale patiëntenpopulaties (o.a. kinderen met cystic fibrosis en hemato-oncologische patiënten).

2020 - 2024

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Anouk Jansen
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Roger Bruggemann,
Rob ter Heine

Clinical pharmacological interventions to improve treatment with eculizumab

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek en farmacodynamic van eculizumab om zo de behandeling te optimaliseren, patientvriendelijker te maken en de kosten te reduceren. 

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Mendy ter Avest
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Rob ter Heine,
Nicole van de Kar

HIV therapie in zwangerschap

Klinische farmacologie

The Pharmacokinetics of newly developed ANtiretroviral agents in HIV-infected pregNAnt women (PANNA) study is an ongoing European multicenter study examining the pharmacokinetics  of antiretroviral drugs in HIV-infected pregnant women.

2019 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Vera Bukkems
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Angela Colbers

The use of technology to improve pharmaceutical care

E-health

Dit project onderzoek de effectiviteit en toepasbaarheid van verschillende technologische interventies (serious game om therapietrouw te bevorderen, app om jicht aanvallen vast te stellen, slim injectie apparaat).

2018 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Bart Pouls
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Joke Vriezekolk,
Charlotte Bekker

Medication review

Medicatiebeoordeling

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Victor Huiskes
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Bart vd Bemt,
Els vd Ende

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl