Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Artificial Intelligence and Structure-Based Approaches to Characterize the Role of Selected Membrane Proteins in Breast Cancer

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek in Spanje

2019 - 2023

Universiteit: Leiden
Promovendus: Marina Gorostiola Gonzalez
Promotor(es): A.P. IJzerman
Co-promotor(es): G. van Westen, L. Heitman

Systems biology of kidney injury responses

Farmacokinetiek en -dynamiek

Translational Quantitative Toxicogenomic Model of Kidney Toxicity in Proximal Tubule Segments.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lukas Wijaya
Promotor(es): B. van de Water
Co-promotor(es): S.E, le Devedec

Zorg van de apotheker bij longziekten

Farmaceutische patiëntenzorg

Dit onderzoek richt zich op  de kwaliteit en effectiviteit van zorg door de apotheker bij longaandoeningen. Het ggoed gebruik van inhalatiemedicatie  kent eigen uitdagingen en barrieres. Apohtekers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hun handelen kan met behulp van indicatoren inzichtelijk gemaakt worden. Dit onderzoek wil hieraan een bijdrage gaan leveren.

2020 - 2024

Universiteit: Leiden
Promovendus: Claire Deidre Visser
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Martina Teichert

Precision Medicine using Pharmacogenomic Panel Testing

Farmacogenetica

De ontwikkeling van tools en bewijs ter ondersteuning van PGx panel testen.

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Cathelijne van der Wouden
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

Treatment optimization and pharmacogenetics of systemic and intraperitoneal chemotherapy in colorectal cancer

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op optimalisatie van de behandeling van colorectaal kanker middels farmacogenetica en farmacokinetische studies. 

2019 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Emma Hulshof
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Hans Gelderblom,
Maarten Deenen

Measuring outcomes of oncologic drug therapies in daily practice

Farmaceutische patiëntenzorg

Nieuwe oncologische geneesmiddelen worden over het algemeen geregistreerd op basis van onderzoek met surrogaat eindpunten, een kleine populatie en/of beperkte inclusiecriteria. Dit onderzoek richt zich op (nieuwe) methodes om effectiviteit en veiligheid van deze geneesmiddelen in de praktijk te evalueren.

2018 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sylvia van Laar
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Juliette Zwaveling,
Kim Gombert-Handoko

Optimising and personalising pharmaceutical care for asthma patients in primary care

Farmaceutische patiëntenzorg

Het ontwikkelen van indicatoren/ tools om goed gebruik van astma medicatie te optimaliseren. 

2020 - 2024

Universiteit: Leiden
Promovendus: Claire Visser
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Martina Teichert

Role of pharmacogenetics in drug allergies and adverse drug reactions

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op HLA testen om geneesmiddel overgevoeligheden te voorspelle. Daarnaast is het onderzoek ook gericht op het bewijs ter ondersteuning van farmacogenetica panel testen. Zowel binnen de HLA genen als andere farmacogenen. 

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lisanne Manson
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen

Translation of academic medicinal products towards clinical practice

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sofieke de Wilde
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Maarten Zandvliet

Pharmacogenetics of MTX in rheumatoid arthtritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Frank Eektimmerman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Tom Huizinga

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl