Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Artificial Intelligence and Structure-Based Approaches to Characterize the Role of Selected Membrane Proteins in Breast Cancer

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek in Spanje

2019 - 2023

Universiteit: Leiden
Promovendus: Marina Gorostiola Gonzalez
Promotor(es): A.P. IJzerman
Co-promotor(es): G. van Westen, L. Heitman

Functionalised probes for G protein-coupled receptors

Farmacokinetiek en -dynamiek

Towards molecular understanding of receptor activation: probing the binding site of G protein-coupled receptors.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Tasia Amelia
Promotor(es): A.P. Ijzerman
Co-promotor(es): D. van der Es

Systems biology of kidney injury responses

Farmacokinetiek en -dynamiek

Translational Quantitative Toxicogenomic Model of Kidney Toxicity in Proximal Tubule Segments.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lukas Wijaya
Promotor(es): B. van de Water
Co-promotor(es): S.E, le Devedec

Translation of academic medicinal products towards clinical practice

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sofieke de Wilde
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Maarten Zandvliet

Pharmacogenetics of MTX in rheumatoid arthtritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Frank Eektimmerman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Tom Huizinga

Personalized drug repositioning using gene expression

Farmacokinetiek en -dynamiek

Is het mogelijk om op basis van individuele tumor genexpressieprofielen te voorspellen of reeds geregistreerde geneesmiddelen, welke nu niet voor het subtype tumor worden gebruikt, toch mogelijk effectief  zijn voor deze specifieke tumor?

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Michel Koudijs
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Anton Terwisscha,
van Scheltinga,
Stefan Böhringer,
Kirsten Schimmel

The use of rare variants in pharmacogenomics

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op het gebruik van nieuwe (zeldzame) varianten en technieken in de farmacogenetica, met als doel een verbeterde voorspelling van de geneesmiddel respons.

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Maaike van der Lee
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Marjolein Kriek

Model based optimization of immunosuppressive therapy in kidney transplant recipients

Farmacokinetiek en -dynamiek

2018 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Tom Zwart
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Dirk Jan Moes

Drug-target residence time at transport proteins

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ligand binding kinetics: a case for transport proteins.

Universiteit: Leiden
Promovendus: Anna Vlachodimou
Promotor(es): IJzerman
Co-promotor(es): Heitman & Louvel

Insights in the impaired skin barrier function of inflammatory skin diseases by using model membranes systems

Farmacokinetiek en -dynamiek

Probing the binding site of G protein-coupled receptors

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lorretta Uche
Promotor(es): J.A. Bouwstra
Co-promotor(es): C.M. Beddoes

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl