Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Advances in chemo-efficiency

Farmaco-economie

1. The safety of short hydration during cisplatin chemoradiation in head and neck cancer patients: a randmized controlled trial 2. The feasibility of 6 monthly gosereline injections in prostate cancer patients. 3. Nivolumab administration through an elastomeric pump versus iv bag administration: a patient preference study

2020 - 2024

Universiteit: ErasmusMC
Promovendus: Ruben Malmberg
Promotor(es): Stefan Sleijfer,
Birgit Koch
Co-promotor(es): Roelof van Leeuwen

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl