Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Dose individualization of Beta-lactam and Ciprofloxacin in ICU patients: To TDM or not to TDM

Farmacokinetiek en -dynamiek

  • A prospective observational PK/PD to study the target attainment for β-lactam antibiotics in critical ill patients and its associated risk factors.
  • A multi-centre, randomised controlled trial to assess the efficacy and cost-effectiveness of model-based TDM of beta-lactam and fluoroquinolone antibiotics.

2018 - 2022

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Alan Abdulla
Promotor(es): Birgit Koch
Co-promotor(es): Rik Endeman,
Anouk Muller

PK/PD of betalactamantibiotics

Farmacokinetiek en -dynamiek

  1. optimasation of the flucloxacillin absorptiontest.
  2. PK modeeling of cefotaxim in critically ill patients.
  3. PK modeling of flucloxacillin in mice

2019 - 2023

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Eveline Roelofsen
Promotor(es): Birgit Koch
Co-promotor(es): Brenda de Winter,
Anouk Muller

Clinical rules in de huiartsenpraktijk

Medicatieveiligheid

Meerwaarde van clinical rules in de eerste lijn.

2019 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Fauzia Chitanie
Promotor(es): Hugo van der Kuy
Co-promotor(es): Floor van Rosse,
Kees van Boven

Alert Fatigue

Medicatieveiligheid

Optimalisatie van het clinical decision support system

2020 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Bob van der Loo
Promotor(es): Hugo van der Kuy
Co-promotor(es): Heleen van der Sijs

Improving the pharmaceutical care for (liver) transplant recipients

Farmacokinetiek en -dynamiek

Part 1: Optimizing ribavirin therapy in transplant recipients with a chronic hepatitis E virus infection by devoloping a NONMEM model for ribavirin. Part 2: Improving immunosuppressive therapy in liver transplant recipients by performing 2 RCT's in which different immunosuppresive strategies will be compared to modify the tacrolimus related toxicity in this population. Part 3: Evaluate the contribution of an outpatient medication service for liver transplant recipients.

2020 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Midas B. Mulder
Promotor(es): Prof. Dr. Herold Metselaar
Co-promotor(es): Dr. B.C.M. de Winter,
Dr. S. Darwish Murad

Resistant HYpertension: MEasure To ReaCh Targets (RHYME-RCT)

Therapietrouw

RHYME-RCT is a multi-center randomized controlled trial to identify and improve non-adherence in patients with resistant hypertension and are included from 10 peripheral and 2 academic hospitals. Non-adherence is measured by means of a validated dried blood spot method. This method includes 17 antihypertensive drugs from different drug classes.

2018 - 2022

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Laura Peeters
Promotor(es): Prof. dr. Teun van Gelder
Co-promotor(es): Dr. B.C.P. Koch,
Dr. J. Versmissen

PK/PD oncolytica

Antistolling

2020 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Bram Agema
Promotor(es): Ron Mathijssen,
Birgit Koch
Co-promotor(es): Stijn Koolen

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl