Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Gebruik antidepressiva in het NESDA cohort

Psychofarmaca

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Pierre Bet
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Brenda Penninx,
Witte Hoogendijk

Metabolic outcomes in antipsychotic treatment

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lenneke Minjon
Promotor(es): Egberts
Co-promotor(es): Heerdink

Psychofarmaca en PTSD bij militairen

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Debbie Jansen
Promotor(es): Toine Egberts,
Erik Vermetten
Co-promotor(es): Rob Heerdink

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl