Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Gebruik antidepressiva in het NESDA cohort

Psychofarmaca

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Pierre Bet
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Brenda Penninx,
Witte Hoogendijk

Monitoring van psychofarmaca

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Mariette Nederlof
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Rob Heerdink

Antipychotica en metabole stoornissen bij ouderen

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Kris van Keulen
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Rob Heerdink,
vd Linden,
Knol

Psychofarmaca bij kinderen en adolescenten

Psychofarmaca

Er is nog onvoldoende bekend over het gebruik van psychofarmaca door kinderen en adolescenten. Dit promotieonderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in hoe het monitoren op bijwerkingen van antipsychotica momenteel plaatsvindt. Vragen die we willen beantwoorden zijn onder andere wat, hoe vaak en door wie er wordt gemonitord en hoe frequent bijwerkingen van antipsychotica wereldwijd worden gemeld. Niet alleen wordt er gekeken naar antipsychotica, onder andere ook het gebruik van stimulantia door kinderen en adolescenten wordt nader onderzocht.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lenneke Minjon
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Rob Heerdink

Psychofarmaca en PTSD bij militairen

Psychofarmaca

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Debbie Jansen
Promotor(es): Toine Egberts,
Erik Vermetten
Co-promotor(es): Rob Heerdink

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl