Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

The effect of implementation of an emergency department pharmacist

Organisatie en management

Introduction of a pharmacist on the emergency department, who can identify ADEs may enhance the recognition of ADEs and improve patient safety. Besides increasing the recognition of ADEs, an ED pharmacist could also take care of medication review, thus not only stopping the causative agent, but also improving additional under- and overtreatment that could cause problems in the future. In addition, the ED pharmacist can take care of communication of the ADE, the causative agent and the problems solved in the medication review to the patient and other healthcare providers both in- and outside the hospital.

2017 - 2021

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Rehana Rahman
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Stephanie Klein,
Nagelvoort – Schuit

Organisatie en management in de openbare apotheek

Organisatie en management

Welke activiteiten vereisen de meeste tijdsinspanning van de openbaar apotheker? Is een dergelijke tijdsbesteding wenselijk in het kader van de toekomst van de openbare farmacie? Sluit een dergelijke tijdsbesteding aan bij de wensen van de beroepsgroep zelf en dat van de zorgconsument? Middels dit promotieonderzoek wordt getracht antwoord te geven op deze vragen en adviezen te kunnen geven hoe de openbare farmacie toekomstbestendig in te richten in het kader van deze onderwerpen.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Jeroen van de Pol
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Anke Hovels,
Ellen Koster

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl