Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Appropiate access to opioid medicines: a legal and policy perspective

Opioïde geneesmiddelen

Opioïde geneesmiddelen zijn een onmisbare farmacotherapeutische behandeloptie. De toegankelijkheid staat echter op gespannen voet met het voorkomen van misbruik en verslaving. Via verschillende studies onderzoeken we welke factoren invloed hebben op de toegang tot opioïden, waarbij de focus ligt op factoren betreffende beleid, wet- en regelgeving.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marjolein Vranken
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Marie-Helene Schutjens

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl