Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Clinical rules in de huiartsenpraktijk

Medicatieveiligheid

Meerwaarde van clinical rules in de eerste lijn.

2019 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Fauzia Chitanie
Promotor(es): Hugo van der Kuy
Co-promotor(es): Floor van Rosse,
Kees van Boven

Alert Fatigue

Medicatieveiligheid

Optimalisatie van het clinical decision support system

2020 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Bob van der Loo
Promotor(es): Hugo van der Kuy
Co-promotor(es): Heleen van der Sijs

Geneesmiddeldosering bij verminderde nierfunctie

Medicatieveiligheid

2018 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Anita Jansen
Promotor(es): Eric van Roon
Co-promotor(es): Marc Hemmelder

Outcome studies in multiple myeloma patients

Medicatieveiligheid

2016 - 2018

Universiteit: Groningen
Promovendus: Berdien Oortgiesen
Promotor(es): Eric van Roon

Pharmacovigilance of metabolite induced adverse drug reactions

Medicatieveiligheid

2016 - 2020

Universiteit: Groningen
Promovendus: Naomi Jessurun
Promotor(es): Eugene van Puijenbroek
Co-promotor(es): Rob van Marum

Nierfunctiemeting in de apohteek

Medicatieveiligheid

Universiteit: Groningen
Promovendus: Judith Gout
Promotor(es): Maarten Postma

The role of a pharmacist in addition to a clinical decision support system (CDSS)

Medicatieveiligheid

Het onderzoek richt zich op de invloed van een CDSS op de medicatieveiligheid en de rol van de ziekenhuisapotheker. We onderzoeken oa de invloed van het CDSS op het aantal en soort consulten door ziekenhuisapotheker, de invloed van het CDSS op medicatiefouten bij levercirrhose patienten en de mogelijkheid om CDSS in te zetten bij intoxicaties.

2017 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Marjolijn Duisenberg
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Barbara Maat

Drug related readmissions and transfer of medication care

Medicatieveiligheid

To identify the percentage and preventability of drug related readmissions within 30 days of discharge, and to assess which actions in transfer of medication care could potentially prevent drug related readmissions.

2017 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Ellen Uitvlugt
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bart van den Bemt

Medication related hosptial admissions

Medicatieveiligheid

In this thesis we will calculate the number of drug-related hospital admissions in the Netherlands for a longer period than done before and we will collect the reasons behind these admissions. We will also calculate the number of admissions which would have been prevented if the accurate measurements would have been taken by healthcare providers.

2017 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Fouzia Lghoul
Promotor(es): Patricia van den Bemt,
Miriam Sturkenboom

Medicatieoptimalisatie bij ouderen met kanker

Medicatieveiligheid

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Edwin Brokaar
Promotor(es): Prof. dr. Portielje
Co-promotor(es): Loes Visser

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl