Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Development and evaluation of an individual pharmaceutical care plan for polypharmacy patients

Medicatiebeoordeling

2015 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Linda van Eikenhorst
Promotor(es): Han de Gier,
Katja Taxis
Co-promotor(es): Liset van Dijk

Optimising and de-intensifying medication treatment in older patients

Medicatiebeoordeling

2018 - 2021

Universiteit: Groningen
Promovendus: Stijn Crutzen
Promotor(es): Petra Denig,
Katja Taxis

Medication review

Medicatiebeoordeling

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Victor Huiskes
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Bart vd Bemt,
Els vd Ende

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl