Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Wnt/frizzled signaling in small airway remodelling in COPD

Longaandoeningen

Universiteit: Groningen
Promovendus: Anita Sapnjer
Promotor(es): HJ Haisma
Co-promotor(es): Reinoud Gosens,
Herman Meurs,
Dirkje Postma

Farmaceutische zorg bij longaandoeningen

Longaandoeningen

SMARAGD studie: wat is de toegevoegde waarde van zorg door de apotheker en gebruik van een e-health applicatie bij astmapatiënten voor therapietrouw en ziektestabiliteit? Wat zijn de kritische succesfactoren voor gebruik van e-health applicaties in de klinische praktijk? Waarom worden niet selectieve betablokkers door astmapatiënten gebruikt?

2014 - 2019

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Esther Kuipers
Promotor(es): Peter de Smet,
Michel Wensing
Co-promotor(es): Martina Teichert

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl