Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Treatment strategies in diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)

Klinische farmacologie

Klinisch onderzoek naar de behandeling van kinderen met een zeldzame vorm van hersenstamkanker (DIPG). Met de DIPG VUMC01-studie wordt gekeken naar (1) de veiligheid, verdraagbaarheid en preliminaire effecten van toevoeging van gemcitabine als radiosensitiserend middel aan de standaard behandeling radiotherapie bij nieuw gediagnosticeerd DIPG; en (2) de veiligheid, verdraagbaarheid en preliminaire effecten van multi-targeted therapie met bevacizumab, irinotecan, erlotinib en everolimus bij kinderen met progressieve DIPG.

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Fatma El-Khouly
Promotor(es): prof. dr. G.J.L. Kaspers,
prof. dr. N.H. Hendrikse
Co-promotor(es): dr. D.G. van Vuurden,
dr. S.E.M. Veldhuijzen van Zanten

PK van TB middelen

Klinische farmacologie

2020 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Ralf Stemkens
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Rob Aarnoutse

PK van antibiotica van kritisch-zieke patienten

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antibiotica in kritiek-zieke patienten met als doel het optimaliseren van de individuele antimicrobiele therapie. Er wordt gebruik gemaakt van populatie farmacokinetiek modellen en simulatiestudies. 

2018 - 2021

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Eveline Wallemburg
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Roger Bruggemann,
Rob ter Heine,
Jeroen Schouten

Antimicrobiele therapie bij kinderen in Afrika

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antiretrovirale middelen, tuberculose medicatie en valganciclovir in HIV-geinfecteerde kinderen. 

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Tom Jacobs
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Angela Colbers

HIV therapie bij kinderen in Afrika

Klinische farmacologie

2017 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Hylke Waalewijn
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Angela Colbers

PK van antischimmel middelen

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek van antifungale middelen in speciale patiëntenpopulaties (o.a. kinderen met cystic fibrosis en hemato-oncologische patiënten).

2020 - 2024

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Anouk Jansen
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Roger Bruggemann,
Rob ter Heine

Clinical pharmacological interventions to improve treatment with eculizumab

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de farmacokinetiek en farmacodynamic van eculizumab om zo de behandeling te optimaliseren, patientvriendelijker te maken en de kosten te reduceren. 

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Mendy ter Avest
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Rob ter Heine,
Nicole van de Kar

HIV therapie in zwangerschap

Klinische farmacologie

The Pharmacokinetics of newly developed ANtiretroviral agents in HIV-infected pregNAnt women (PANNA) study is an ongoing European multicenter study examining the pharmacokinetics  of antiretroviral drugs in HIV-infected pregnant women.

2019 - 2022

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Vera Bukkems
Promotor(es): David Burger
Co-promotor(es): Angela Colbers

Dose individualisation strategies for targeted anticancer drugs

Klinische farmacologie

Onderzoek naar de optimalisatie van de behandeling met orale oncolytica (o.a. pazopanib, sunitinib, cabozantinib) door gebruik te maken van dosisoptimalisatie strategiëen (PK/TDM) en door het identificeren van voorspellers voor specifieke toxiciteit (PD,PGx).

2018 - 2021

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Stefanie Krens
Promotor(es): David Burger,
Carla van Herpen
Co-promotor(es): Nielka van Erp,
Frank Jansman

Intraperitoneale chemotherapie

Klinische farmacologie

Optimalisatie en standaardisatie van intraperitoneale chemotherapie.

2020 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Loek de Jong
Promotor(es): David Burger,
Henk Verheul
Co-promotor(es): Nielka van Erp,
Philip de Reuver

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl