Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Utilization, safety and effectiveness of non-vitamin K oral anticoagulants in specific atrial fibrillation populations

Hart- en vaatziekten

De veiligheid en effectiviteit van NOACs voor atriumfibrillieren is vastgesteld middels grote klinische trials. Echter, de populatie van deze trials wijkt af van de huidige gebruikers. Met gedetailleerde Zweedse patiënt-niveau data onderzoeken wij het gebruik, veiligheid en effectiviteit van NOACs in risicovolle patiëntpopulaties.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Joris Komen
Promotor(es): Olaf Klungel,
Aukje Mantel
Co-promotor(es): Bjorn Wettermark,
Tomas Forslund

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl