Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Early approval of medicines (in the EU): levels of knowledge, uncertainties and risks

Geneesmiddelregulering

Understand differences in levels of knowledge, uncertainties and risks at approval for medicines that receive early vs. regular approval; to assess the added value of data requested by regulators to resolve uncertainties in the post-approval phase and to determine the possible consequences of accepted uncertainties and risks.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Lourens Bloem
Promotor(es): Aukje Mantel,
Olaf Klungel
Co-promotor(es): Jarno Hoekman,
Menno vd Elst

Safety assessment and use of biologicals/ biosimilars in clinical practice

Geneesmiddelregulering

The aim of this project is to provide insight in the use of biologicals, including biosimilars, in clinical practice and add to the safe and effective use of these agents. We also provide guidance on the implementation of biosimilars in clinical practice from the perspective of different stakeholders including prescribers, pharmacists and patients.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rosanne Meijboom
Promotor(es): Toine Egberts,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Thijs Giezen,
Helga Gardarsdottir

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl