Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Towards optimal methotrexate dosing and route of administration in rheumatoid arthritis

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Renske Hebing
Promotor(es): Prof. dr. M.T. Nurmohamed
Co-promotor(es): B. van den Bemt,
R. de Jonge

Therapeutic drug monitoring in neonatal saliva

Farmacokinetiek en -dynamiek

Assessment of saliva/plasma ratio for drugs administered to (premature) neonates.

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Amadou Samb
Promotor(es): Ron Mathot,
Anton van Kaam
Co-promotor(es): Yuma Bijleveldt,
Timo de Haan

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clotting factor concentrates and desmopressin in von Willebrand disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

Therapeutic drug monitoring of clotting factor concentrates in patients with von Willebrand disease.

2018 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Nico de Jager
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Personalization of hemophilia treatment by pharmacokinetic-guided dosing

Farmacokinetiek en -dynamiek

Therapeutic drug monitoring of clotting factor concentrates in hemophilia patients undergoing surgery.

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Tim Preijers
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of von Willebrand factor in patients with von Willebrand disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

Therapeutic drug monitoring of clotting factor concentrates in patients Willebrand disease undergoing surgery.

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Michael Cloesmeijer
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clotting factor concentrates in hemophilia and von Willebrand disease by neural network analysis

Farmacokinetiek en -dynamiek

Development of a webportal for TDM requests. Aplication of neural networks (deep learning) for population analysis. 

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Alexander Janssen
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Optimalisatie van tacrolimus effectiviteit in long- en nier transplantatie patienten

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ontwikkeling therapietrouw en PK gedreven interventies bij patienten met long of niertransplantatie.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Tanja Zijp
Promotor(es): Prof. dr. D.J. Touw
Co-promotor(es): Job van Boven,
Tji Gan

PK en therapietrouw bij HIV

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ontwikkelen van analytische tools om therapietrouw te monitoren.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Zamrotul Izzah
Promotor(es): Prof. dr. D.J. Touw
Co-promotor(es): Dr. J. van Boven

PK bij behandeling van diabetische nierziekten

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ontwikkeling van PK modellen voor personalized medicine bij diabetische nierziekten.

2017 - 2020

Universiteit: Groningen
Promovendus: Jeroen Koomen
Promotor(es): Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink
Co-promotor(es): Jasper Stevens

Artificial Intelligence and Structure-Based Approaches to Characterize the Role of Selected Membrane Proteins in Breast Cancer

Farmacokinetiek en -dynamiek

Onderzoek in Spanje

2019 - 2023

Universiteit: Leiden
Promovendus: Marina Gorostiola Gonzalez
Promotor(es): A.P. IJzerman
Co-promotor(es): G. van Westen, L. Heitman

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl