Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Towards optimal methotrexate dosing and route of administration in rheumatoid arthritis

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Renske Hebing
Promotor(es): Prof. dr. M.T. Nurmohamed
Co-promotor(es): B. van den Bemt,
R. de Jonge

Population pharmacokinetics of clotting factors in hemophilia and Von Willebrand disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Tim Preijers
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Marjon Cnossen,
Frank Leebeek

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of biologicals in inflammatory bowe disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sophie Berends
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Geert d'Haens

Pharmacokinetic modeling of diabetic kidney disease medication

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Jeroen Komen
Promotor(es): Hiddo Lambers-Heerspink

Variation in drug response of diabetic kidney disease medication

Farmacokinetiek en -dynamiek

2016 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Marjolein Kroonen
Promotor(es): Hiddo Lambers-Heerspink

Functionalised probes for G protein-coupled receptors

Farmacokinetiek en -dynamiek

Towards molecular understanding of receptor activation: probing the binding site of G protein-coupled receptors.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Tasia Amelia
Promotor(es): A.P. Ijzerman
Co-promotor(es): D. van der Es

Systems biology of kidney injury responses

Farmacokinetiek en -dynamiek

Translational Quantitative Toxicogenomic Model of Kidney Toxicity in Proximal Tubule Segments.

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Lukas Wijaya
Promotor(es): B. van de Water
Co-promotor(es): S.E, le Devedec

From Descriptive to Predictive Pharmacology in Children: application to renally cleared drugs

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sinziana Christea
Promotor(es): C.A.J. Knibbe
Co-promotor(es): E.H.J. Krekels

Translation of academic medicinal products towards clinical practice

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sofieke de Wilde
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Maarten Zandvliet

Personalized drug repositioning using gene expression

Farmacokinetiek en -dynamiek

Is het mogelijk om op basis van individuele tumor genexpressieprofielen te voorspellen of reeds geregistreerde geneesmiddelen, welke nu niet voor het subtype tumor worden gebruikt, toch mogelijk effectief  zijn voor deze specifieke tumor?

2017 - 2021

Universiteit: Leiden
Promovendus: Michel Koudijs
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Anton Terwisscha,
van Scheltinga,
Stefan Böhringer,
Kirsten Schimmel

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl