Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Towards optimal methotrexate dosing and route of administration in rheumatoid arthritis

Farmacokinetiek en -dynamiek

2017 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Renske Hebing
Promotor(es): Prof. dr. M.T. Nurmohamed
Co-promotor(es): B. van den Bemt,
R. de Jonge

Therapeutic drug monitoring in neonatal saliva

Farmacokinetiek en -dynamiek

Assessment of saliva/plasma ratio for drugs administered to (premature) neonates.

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Amadou Samb
Promotor(es): Ron Mathot,
Anton van Kaam
Co-promotor(es): Yuma Bijleveldt,
Timo de Haan

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clotting factor concentrates and desmopressin in von Willebrand disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

Therapeutic drug monitoring of clotting factor concentrates in patients with von Willebrand disease.

2018 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Nico de Jager
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Personalization of hemophilia treatment by pharmacokinetic-guided dosing

Farmacokinetiek en -dynamiek

Therapeutic drug monitoring of clotting factor concentrates in hemophilia patients undergoing surgery.

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Tim Preijers
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of von Willebrand factor in patients with von Willebrand disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

Therapeutic drug monitoring of clotting factor concentrates in patients Willebrand disease undergoing surgery.

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Michael Cloesmeijer
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clotting factor concentrates in hemophilia and von Willebrand disease by neural network analysis

Farmacokinetiek en -dynamiek

Development of a webportal for TDM requests. Aplication of neural networks (deep learning) for population analysis. 

2020 - 2024

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Alexander Janssen
Promotor(es): Ron Mathot,
Frank Leebeek
Co-promotor(es): Marjon Cnossen

Dose individualization of Beta-lactam and Ciprofloxacin in ICU patients: To TDM or not to TDM

Farmacokinetiek en -dynamiek

  • A prospective observational PK/PD to study the target attainment for β-lactam antibiotics in critical ill patients and its associated risk factors.
  • A multi-centre, randomised controlled trial to assess the efficacy and cost-effectiveness of model-based TDM of beta-lactam and fluoroquinolone antibiotics.

2018 - 2022

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Alan Abdulla
Promotor(es): Birgit Koch
Co-promotor(es): Rik Endeman,
Anouk Muller

PK/PD of betalactamantibiotics

Farmacokinetiek en -dynamiek

  1. optimasation of the flucloxacillin absorptiontest.
  2. PK modeeling of cefotaxim in critically ill patients.
  3. PK modeling of flucloxacillin in mice

2019 - 2023

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Eveline Roelofsen
Promotor(es): Birgit Koch
Co-promotor(es): Brenda de Winter,
Anouk Muller

Improving the pharmaceutical care for (liver) transplant recipients

Farmacokinetiek en -dynamiek

Part 1: Optimizing ribavirin therapy in transplant recipients with a chronic hepatitis E virus infection by devoloping a NONMEM model for ribavirin. Part 2: Improving immunosuppressive therapy in liver transplant recipients by performing 2 RCT's in which different immunosuppresive strategies will be compared to modify the tacrolimus related toxicity in this population. Part 3: Evaluate the contribution of an outpatient medication service for liver transplant recipients.

2020 - 2024

Universiteit: Erasmus MC
Promovendus: Midas B. Mulder
Promotor(es): Prof. Dr. Herold Metselaar
Co-promotor(es): Dr. B.C.M. de Winter,
Dr. S. Darwish Murad

Optimalisatie van tacrolimus effectiviteit in long- en nier transplantatie patienten

Farmacokinetiek en -dynamiek

Ontwikkeling therapietrouw en PK gedreven interventies bij patienten met long of niertransplantatie.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Tanja Zijp
Promotor(es): Prof. dr. D.J. Touw
Co-promotor(es): Job van Boven,
Tji Gan

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl