Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Pharmacogenetics of MTX in rheumatoid arthtritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Frank Eektimmerman
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Tom Huizinga

The use of rare variants in pharmacogenomics

Farmacogenetica

Het onderzoek is gericht op het gebruik van nieuwe (zeldzame) varianten en technieken in de farmacogenetica, met als doel een verbeterde voorspelling van de geneesmiddel respons.

2016 - 2020

Universiteit: Leiden
Promovendus: Maaike van der Lee
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Jesse Swen,
Marjolein Kriek

Pharmacogenetics of MTX in Indonesian patients with rheumatoid arthritis

Farmacogenetica

2015 - 2019

Universiteit: Leiden
Promovendus: Dewi Wahyu Tamayanti
Promotor(es): Jesse Swen
Co-promotor(es): Henk-Jan Guchelaar

Pharmacogenetics of platinumbased chemotherapy in non-small cell lung cancer

Farmacogenetica

Identificeren van biomarkers, waaronder genetische variaties, die geassocieerd zijn met de effectiviteit en toxiciteit van platinumhoudende chemotherapie in de behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Corine de Jong
Promotor(es): Toine Egberts
Co-promotor(es): Judith Herder,
Vera Deneer

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl