Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Drugs and out-of-hospital cardiac arrest

Farmaco-epidemiologie

2017 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Talip Eroglu
Promotor(es): Prof. dr. A.A.M. Wilde,
Prof. dr. A. de Boer
Co-promotor(es): Dr. H.L. Tan,
Dr. M. Blom

Gecontraindiceerd gnmgebruik bij kinderen

Farmaco-epidemiologie

2016 - 2020

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Kiki Cheung
Promotor(es): Prof. dr. Stricker
Co-promotor(es): Loes Visser

Bridging marketing authorisation studies with population-based registries to value medicine in daily practice

Farmaco-epidemiologie

Research directed at melanoma en liung cancer registries

2019 - 2023

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rawa Ismail
Promotor(es): Prof. dr. A. de Boer
Co-promotor(es): Dr. M. van Dartel,
Dr. D. Hilaris,
Dr. M. Wouters

Effectieve interventies in reduceren vermijdbare schade door geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen

Farmaco-epidemiologie

Onderzoek gericht op effectieve interventies in detectie en reductie van drug-related problems (DRPs) bij kwetsbare ouderen in tweedelijnszorg. Centraal staat de vraag hoe implementatie van screening tools kan bijdragen aan effectieve zorg op de juiste plaats (targeted pharmaceutical care). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en effectiviteitsevaluatie van een clinical decision support tool in de optimalisatie van farmacotherapie bij ouderen.

2018 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Bastiaan Sallevelt
Promotor(es): Toine Egberts,
Eugene van Puijenbroek
Co-promotor(es): Ingeborg Wilting,
Wilma Knol

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl