Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Early health technology assessment

Farmaco-economie

Analysing policies and developing methodologies for early reimbursement decision making.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rick Vreman
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Wim Goetssch

Real Option Analysis in drug reimbursement decision making

Farmaco-economie

De ontwikkeling van nieuwe methodologie die vergoedingsbeslissingen kan informeren. Deze methode is gebaseerd zgh Real Option Analysis en is beter in staat onzekerheid omtrent data te includeren in de analyse. Hiermee moet besluitvorming van op macroniveau financieel risicovolle medicatie worden verbeterd.

2015 - 2019

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Joost Geenen
Promotor(es): Olaf Klungel,
Jan Raaijmakers
Co-promotor(es): Anke Hovels,
Cornelis Boersma

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl