Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Value based health care in the pharmacy

Farmaco-economie

Universiteit: Groningen
Promovendus: Job Eijsink
Promotor(es): Postma,
Boersma,
Groen

Safety integrated in cost-effectiveness models

Farmaco-economie

Universiteit: Groningen
Promovendus: Tanja Fens
Promotor(es): Postma,
Van Puijenbroek

Effectiveness and cost-effectiveness of pharmaceutical pulmonary care in Indonesia

Farmaco-economie

Farmaceutische zorg bij longziekten in Indonesie.

2020 - 2024

Universiteit: Groningen
Promovendus: Deni Iskander
Promotor(es): Prof. dr. Maarten Postma
Co-promotor(es): Job van Boven

Economic evaluations of novel hospital dispensed drugs for lung cancer and ILD

Farmaco-economie

Economische evaluaties van dure longmedicatie bij long kanker en ILD/IPF.

2019 - 2023

Universiteit: Groningen
Promovendus: Lotte Westerink
Promotor(es): Prof. dr. Maarten Postma
Co-promotor(es): Job van Boven,
Cornelis Boersma

Early health technology assessment

Farmaco-economie

Analysing policies and developing methodologies for early reimbursement decision making.

2016 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Rick Vreman
Promotor(es): Aukje Mantel,
Bert Leufkens
Co-promotor(es): Wim Goetssch

Next Generation Health Technology Assessment to support patientcentred, societally oriented, real-time decision-making on access to and reimbursement for health technologies throughout Europe (HTx)

Farmaco-economie

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Milou Hogervorst
Promotor(es): Mantel
Co-promotor(es): Goettsch

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl