Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Postgraduate workplace-based learning and assessment in pharmacy education

Farmacieonderwijs

How do pharmacists develop their competencies in postgraduate workplace-based education? How do the learning environment and the program of assessment influence the performance of trainees and how can these be improved? The research is carried out within the 2-year postgraduate workplace-based curriculum for specialization of community pharmacists in the Netherlands.

2017 - 2021

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Marnix Westein
Promotor(es): Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Andries Koster,
Rashmi Kusurkar

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl