Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag

Farmaceutische patiëntenzorg

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sara Daliri
Promotor(es): Wilma JM Scholte op Reimer
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bianca Buurman

Verminderen en stoppen cardiometabole medicatie

Farmaceutische patiëntenzorg

2018 - 2022

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Jamila Abou
Promotor(es): dr. Jacqueline Hugtenburg
Co-promotor(es): dr. Petra Elders,
prof. dr. Rob van Marum

Transmurale interventies

Farmaceutische patiëntenzorg

2017 - 2021

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Selma En-nasery
Promotor(es): dr. Jacqueline Hugtenburg,
prof. dr. Noortje Swart
Co-promotor(es): dr. Fatma Karapinar

Zorg van de apotheker bij longziekten

Farmaceutische patiëntenzorg

Dit onderzoek richt zich op  de kwaliteit en effectiviteit van zorg door de apotheker bij longaandoeningen. Het ggoed gebruik van inhalatiemedicatie  kent eigen uitdagingen en barrieres. Apohtekers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hun handelen kan met behulp van indicatoren inzichtelijk gemaakt worden. Dit onderzoek wil hieraan een bijdrage gaan leveren.

2020 - 2024

Universiteit: Leiden
Promovendus: Claire Deidre Visser
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Martina Teichert

Measuring outcomes of oncologic drug therapies in daily practice

Farmaceutische patiëntenzorg

Nieuwe oncologische geneesmiddelen worden over het algemeen geregistreerd op basis van onderzoek met surrogaat eindpunten, een kleine populatie en/of beperkte inclusiecriteria. Dit onderzoek richt zich op (nieuwe) methodes om effectiviteit en veiligheid van deze geneesmiddelen in de praktijk te evalueren.

2018 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Sylvia van Laar
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Juliette Zwaveling,
Kim Gombert-Handoko

Optimising and personalising pharmaceutical care for asthma patients in primary care

Farmaceutische patiëntenzorg

Het ontwikkelen van indicatoren/ tools om goed gebruik van astma medicatie te optimaliseren. 

2020 - 2024

Universiteit: Leiden
Promovendus: Claire Visser
Promotor(es): Henk-Jan Guchelaar
Co-promotor(es): Martina Teichert

Klinisch redeneren door de apotheker

Farmaceutische patiëntenzorg

Doel van dit project is om het concept en de denkstappen van het klinisch redeneren door de apotheker in de Nederlandse zorgsetting te definiëren en te toetsen in de praktijk. Met deze informatie wordt (post)academisch onderwijs (door)ontwikkeld en aanbevelingen gedaan voor eindtermen en positionering van klinisch redeneren in het curriculum Farmacie aan Nederlandse Universiteiten.

2020 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Josephine Stutterheim
Promotor(es): Teun van Gelder,
Marcel Bouvy
Co-promotor(es): Ellen Koster,
Vera Deneer

Apothekersinterventies in de farmaceutische patiëntenzorg bij nefrologische patiënten

Farmaceutische patiëntenzorg

In het promotieonderzoek wordt onderzocht of apothekersinterventies leiden tot een verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg bij nefrologische patiënten.

2020 - 2022

Universiteit: Leiden
Promovendus: Ciske van den Oever
Promotor(es): Teun van Gelder,
Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Erwin Vasbinder

Tegengaan van medicijnverspilling

Farmaceutische patiëntenzorg

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van heruitgifte van orale oncolytica, door het bepalen van kostenbesparingen en het in kaart brengen van de visie van patiënten en stakeholders.

2020 - 2024

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Lisa-Marie Smale
Promotor(es): Bart vd Bemt
Co-promotor(es): Charlotte Bekker

Doelmatig gebruik van antiretrovirale therapie

Farmaceutische patiëntenzorg

2019 - 2023

Universiteit: Nijmegen
Promovendus: Msc Piter Oosterhof
Promotor(es): Prof.dr. David Burger
Co-promotor(es): Kees Brinkman,
Matthijs van Luin

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl