Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag

Farmaceutische patiëntenzorg

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sara Daliri
Promotor(es): Wilma JM Scholte op Reimer
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bianca Buurman

QT-verlenging door geneesmiddelen

Farmaceutische patiëntenzorg

2015 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Florine Berger
Promotor(es): Teun van Gelder
Co-promotor(es): Patricia van den Bemt,
Heleen van der Sijs

Doelmatig gebruik van antiretrovirale therapie

Farmaceutische patiëntenzorg

2019 - 2023

Universiteit: Radboudumc
Promovendus: Msc Piter Oosterhof
Promotor(es): Prof.dr. David Burger
Co-promotor(es): Kees Brinkman, Matthijs van Luin

Medication related problems at the Emergency Department

Farmaceutische patiëntenzorg

2017 - 2021

Universiteit: Rotterdam
Promovendus: Rehana Rahman
Promotor(es): Patricia van den Bemt
Co-promotor(es): Fatma Karapinar, Stephanie Klein, Nagelvoort – Schuit

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl