Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Longitudinal exposure measurement in database research

Epidemiologie

Methodologisch onderzoek waarin gekeken wordt naar longitudinale data uit apotheekdatabases: hoe kunnen deze het beste gebruikt worden binnen farmaco-epidemiologische studies? Welke aannames moet je doen rondom gebruikspatronen en missende data? En welke effecten heeft dit op de effecten die je wilt schatten?

2015 - 2020

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Mirjam Hempenius
Promotor(es): Ton de Boer,
Olaf Klungel,
Rolf Groenwold
Co-promotor(es): Helga Gardarsdottir

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl