Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Het combiconsult van openbaar apotheker, huisarts en praktijkverpleegkundige voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD

Diabetes

Het doel van dit implementatieproject is te evalueren welke concrete opbrengsten het combiconsult oplevert wat betreft de zorg rondom geneesmiddelen aan patiënten met CVRM, DM en COPD en welke factoren de implementatie van het combiconsult bevorderen en belemmeren.

2017 - 2022

Universiteit: Utrecht
Promovendus: Valerie Meijvis
Promotor(es): Marcel Bouvy,
Niek de Wit
Co-promotor(es): Henk-Frans Kwint,
Mette Heringa

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl