Actueel promotieonderzoek

Een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. Zo is inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is. De KNMP actualiseert de lijst jaarlijks.

Insulinegebruik in de Hoornstudie

Diabetes

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Ruth Mast
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Danielle Jansen

Gebruik antidepressiva in het NESDA cohort

Psychofarmaca

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Pierre Bet
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Brenda Penninx,
Witte Hoogendijk

Pharmaceutical development and clinical application of the bone-targeting therapeutic radiopharmaceutical Rhenium-188-HEDP

Productzorg en bereiding

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Rogier Lange
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Hendrikse ter Heine,
De Klerk,
Bloemendal

Behandeling op maat met orale tyrosine kinase remmers bij chronische myeloïde leukemie; therapietrouw, patiëntenervaringen en farmacokinetiek

Productzorg en bereiding

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Christel Boons
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Hendrikse,
Noortje Swart,
Janssen

Optimalisatie toepassing ciclosporine

Productzorg en bereiding

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Bram Wilhelm
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Noortje Swart,
Peter Huigens

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of biologicals in inflammatory bowe disease

farmacokinetik

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sophie Berends
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Geert d'Haens

Population pharmacokinetics of clotting factors in hemophilia and Von Willebrand disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Tim Preijers
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Marjon Cnossen,
Frank Leebeek

Nutritional conditioning of drug metabolism

Productzorg en bereiding

2014 - 2018

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Laureen ten Berg-Lammers
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Hans Romijn

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of biologicals in inflammatory bowe disease

Farmacokinetiek en -dynamiek

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sophie Berends
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Geert d'Haens

Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag

Farmaceutische patiëntenzorg

2016 - 2020

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sara Daliri
Promotor(es): Wilma JM Scholte op Reimer
Co-promotor(es): Fatma Karapinar,
Bianca Buurman

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl