Actueel promotieonderzoek

Actueel promotieonderzoek geeft een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers per september 2015. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. De lijst maakt inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is, aangegeven per universiteit. De KNMP wil deze lijst jaarlijks actualiseren.

Insulinegebruik in de Hoornstudie

Farmaceutische patiëntenzorg

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Ruth Mast
Promotor(es): Giel Nijpels
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Danielle Jansen

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of medication in asphyxiated newborns during controlled hypothermia. The PharmaCool multicenter study

Farmacokinetiek

2013 - 2017

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Yuma Bijleveldt
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Timo de Haan,
Anton van Kaam

Population pharmacokinetics of clotting factors in hemophilia and Von Willebrand disease

Farmacokinetiek

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Tim Preijers
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Marjon Cnossen,
Frank Leebeek

Nutritional conditioning of drug metabolism

Farmacokinetiek

2014 - 2018

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Laureen ten Berg-Lammers
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Hans Romijn

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of biologicals in inflammatory bowe disease

Farmacokinetiek

2015 - 2019

Universiteit: Amsterdam
Promovendus: Sophie Berends
Promotor(es): Ron Mathôt
Co-promotor(es): Geert d'Haens

Adherence and patient’s experiences with the use of oral anticancer agents

Therapietrouw

2014 - 2016

Universiteit: Amsterdam (VUmc)
Promovendus: Lonneke Timmers
Promotor(es): Epie Boven
Co-promotor(es): Jacqueline Hugtenburg,
Noortje Swart

Pharmacogenetics of nortriptyline and venlafaxine in elderly

Farmacogenetica

2012 - 2016

Universiteit: Groningen
Promovendus: Lisette Berm
Promotor(es): Bob Wilffert
Co-promotor(es): Eelco Hak

Clinical pharmacological studies in patients undergoing bariatric surgery

Farmacotherapie

2013 - 2016

Universiteit: Groningen
Promovendus: Jan Peter Yska
Promotor(es): Bob Wilffert,
Erik van Roon

Optimization of antibiotic therapy in patients on dialysis

Farmacotherapie

2015 - 2019

Universiteit: Groningen
Promovendus: Eveline Roelofsen
Promotor(es): D.J. Touw

Optimization of nebuliser therapy in cystic fibrosis

Farmacotherapie

2012 - 2016

Universiteit: Groningen
Promovendus: Annelies van Velzen
Promotor(es): D.J. Touw
Co-promotor(es): H.G.M. Heijerman

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl