Vervolgopleiding tot openbaar apotheker

De postacademische Vervolgopleiding Openbare Farmacie (VOF) heeft een nominale duur van twee jaar. Binnen de VOF ontwikkelt de apotheker in opleiding (aios) zich tot een kundige, mensgerichte, farmaceutisch specialist, zoals beschreven in het beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker. De aios leert om als zelfstandig professional vanuit een academische basis, professionele kennis en een persoonlijke visie hoogwaardige farmaceutische zorg te leveren.