Professionaliteit & Farmaceutische Ethiek

Professionaliteit & Farmaceutische Ethiek I

De rol als eindverantwoordelijk openbaar apotheker

Lees verder

Professionaliteit & farmaceutische ethiek III

De openbaar apotheker in de zorgketen

Lees verder

Professionaliteit & farmaceutische ethiek IV

Professionaliteit binnen de maatschappij: hoe vertegenwoordig je de professie?

Lees verder

Professionaliteit & farmaceutische ethiek Activiteit IV

Schriftelijk betoog (essay) over een actueel moreel thema

Lees verder