Communicatie

Communicatie I

Informatieoverdracht aan de patiënt

Lees verder

Communicatie II

Uitvragen van problemen bij het gebruik van medicatie

Lees verder

Communicatie III (volgt ná Communicatie IV)

Diepere problematiek bij patiënt, de farmaceutische anamnese

Lees verder