Communicatie

Communicatie I

Informatieoverdracht aan de patiënt

Lees verder

Communicatie II

Uitvragen van problemen bij het gebruik van medicatie

Lees verder

Communicatie III

Diepere problematiek bij patiënt, de farmaceutische anamnese

Lees verder

Communicatie IV

Samenwerken met de huisarts

Lees verder