Vrijstelling aanvragen

Vrijstelling van onderdelen van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker is onder voorwaarden mogelijk op grond van voorafgaand aan de opleiding opgedane aantoonbaar gelijkwaardige opleidingservaring of werkervaring. Je dient een verzoek tot vrijstelling in bij de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). Dit doe je samen met de apothekeropleider (ApOP). De opleidingsdirecteur adviseert over de vrijstelling(en) aan de SRC-OF.

Het Uitvoeringsreglement vrijstellingsregeling geeft aan hoe de SRC-OF te werk gaat. Het verzoek tot vrijstelling dien je als apotheker in opleiding gezamenlijk met de ApOP schriftelijk in. Dit doe je tegelijk met de aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister of binnen zes maanden na aanvang. Het verzoek tot vrijstelling en bevat ten minste de redenen voor het verzoek en geeft een gemotiveerde onderbouwing per onderdeel van de opleiding. Hiervoor is geen apart formulier beschikbaar.

Naar de contactgegevens van de SRC-OF

Het is niet mogelijk om de vervolgopleiding versneld te volgen, deze duurt minstens twee jaar. 

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl