Vervolgopleiding tot openbaar apotheker

In de tweejarige praktijkopleiding tot openbaar apotheker, die je kunt volgen na de zesjarige studie farmacie, werk je gericht aan het ontwikkelen van de competenties die je als openbaar apotheker moet hebben. Je doet dit met name in de praktijk, onder begeleiding van een erkend apothekeropleider. Daarbij volg je een tot drie dagen per maand in Utrecht centraal georganiseerd onderwijs.

Na afronding van de opleiding mag je je openbaar apotheker noemen en kun je je laten inschrijven in het specialistenregister.

Aanmelden 

Aanmelden voor de vervolgopleiding doe je bij de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). Deze commissie is onder meer verantwoordelijk voor de erkenning van opleidingsplaatsen en opleiders en laat apothekers toe tot de vervolgopleiding. Om te kunnen starten met je vervolgopleiding tot specialist moet je in ieder geval werkzaam zijn in een openbare apotheek die erkend is als opleidingsapotheek, en waar een erkend apothekeropleider (ApOP) werkzaam is. Zie voor de toelatingseisen het Besluit Opleidingseisen openbare farmacie.

Naar aanmelding voor de vervolgopleiding

Deelname aan de vervolgopleiding

Na goedkeuring van jouw aanmelding door de SRC-OF word je als apotheker in opleiding (ApIOS) uitgenodigd voor de eerste van de centrale studiedagen: de kick-offbijeenkomst. Op basis van het landelijk opleidingsplan stel je vervolgens samen met je apothekeropleider een persoonlijk opleidingsplan op. Je opleider is getraind om jou te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling, maar hierin wordt wel veel eigen initiatief verwacht. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid voor het behalen van je leerdoelen en houdt je voortgang en prestaties bij in een digitaal portfolio in PE-online. Alle regels en afspraken over de opleiding en de apothekeropleider zijn vastgelegd in het Besluit opleidingseisen openbare farmacie dat is vastgesteld door het Centraal College voor de farmacie (CC).

Studiebelasting

Ervaren (tweedejaars) ApIOSsen geven aan dat zij, naast het volgen van de 24 centrale studiedagen, ongeveer twee uur per week met de opleiding bezig zijn. 

Deeltijd

Het is mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. Daartoe dien je gezamenlijk met de ApOP een verzoek in bij de SRC-OF. Tijdens de opleiding werk je ten minste 24 uur per week in de erkende opleidingsapotheek. Daarbij geldt dat de opleiding over ten minste drie dagen per week is verspreid. De opleiding wordt indien minder dan 38 uur per week naar rato verlengd ten opzichte van 38 uur. Voor een arbeidsduur van 24 uur per week geldt een opleidingsduur van 40/24 x 2 jaar = 3 jaar en 2 maanden. Zie ook Uitvoeringsreglement opleiding in deeltijd.

Opleidingsplek vinden

Op de website van VJA FarmaVacaturebank vind je diverse vacatures, waaronder ook voor ApIOSsen.

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl