Startdata vervolgopleiding

Vanaf 2022 start de vervolgopleiding vier keer per jaar en is er per groep is er plaats voor maximaal 48 apothekers. Het minimum aantal deelnemers is 16.

Let op! Ten behoeve van (her)registratie in het register dient de aanvraag compleet en uiterlijk 10 weken voor beoogde startdatum te zijn ingediend bij de SRC-OF.

Bij een te klein aantal kan de groep geannuleerd worden.

De startdata en de eerste cursusdagen van de opleiding zijn gepland op:

Startdatum Eerste cursusdag
1 maart 2022 Donderdag 17 maart.2022
1 juni 2022    Dinsdag 14 juni 2022
1 september 2022    Dinsdag 13 september 2022
1 november 2022    Dinsdag 15 november 2022

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl