Opleidingsplan vervolgopleiding openbaar apotheker

Tijdens de vervolgopleiding volg je het landelijk opleidingsplan specialisme openbare farmacie. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Sectie Openbare apothekers (WSO) van de KNMP.

Het landelijk opleidingsplan vormt de basis voor het persoonlijk opleidingsplan (POP) van de apotheker in opleiding (ApIOS). Het bevat de inhoudelijke planning van de onderdelen van de opleiding en beschrijft hoe de ApIOS de benodigde competenties zal gaan behalen.

Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie, versie september 2015

De inhoud van de opleiding staat beschreven in het Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie.

Download

Binnen de opleiding worden tien taakgebieden onderscheiden. Deze taakgebieden sluiten aan bij de beroepsactiviteiten of beroepssituaties die door de beroepsgroep als logisch worden ervaren voor het specialisme. Daarnaast zijn er zeven competentiegebieden benoemd waarin de openbaar apotheker specialist zich dient te ontwikkelen. Een onmisbaar onderdeel van de opleiding is het aspect van toetsing. Dit is door de gehele opleiding heen gevlochten en vindt voor een groot deel in de praktijk plaats.

Opleiding in de praktijk

Het uitgangspunt van de vervolgopleiding is dat deze grotendeels op de werkplek plaatsvindt. Dat is waar je leert werken als zelfstandige professional die patiënten begeleidt bij een veilig, effectief en doelmatig medicijngebruik. Feedback is essentieel voor de opleiding van de ApIOS op de werkplek. Deze feedback moet de apothekeropleider (ApOP) geven tijdens de toetsingsmomenten en beoordelingsgesprekken. Maar ook regelmatig tijdens het werk en tijdens de kortstondige, geplande, gesprekken. De ApOP geeft gestructureerd feedback op de uitvoering van een veertigtal kenmerkende professionele activiteiten (EPA). Deze zijn gekoppeld aan de tien taakgebieden die het vakgebied van de openbaar apotheker beschrijven. 

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl