Erkenning aanvragen

De opleiding tot openbaar apotheker specialist kan alleen worden gevolgd in een erkende opleidingsapotheek onder leiding van een erkend Apothekeropleider (ApOP).

Een erkenning kan worden aangevraagd bij de Specialisten Registratie Commissie (SRC). Eis is dat de ApOP de tweedaagse cursus 'opleiding tot apothekeropleider' heeft doorlopen. Vanwege het belang van deze cursus controleert de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF) actief of apothekers die opleider willen worden deze succesvol hebben afgerond. Voorheen ging de SRC-OF alleen na of apothekeropleiders zich hadden ingeschreven.

Meer informatie over de opleiding tot apothekeropleider

Enkele eisen die gelden voor de ApOP zijn: hij is ten minste vier maanden werkzaam in een als opleidingapotheek erkende apotheek, en hij moet ten minste 24 uur per week werkzaam zijn in een openbare apotheek. Alle eisen die worden gesteld aan de ApOP en opleidingsapotheek zijn beschreven in het Besluit NO.8 - 2014 Opleidingseisen Openbare Farmacie.

Erkenning aanvragen

Vraag erkenning als opleidingsapotheek aan Vraag erkenning als apothekeropleider aan

Informatie over visitaties

Toetsingskader Opleidingsapotheek Openbare Farmacie Uitvoeringsreglement en voorschriften visitaties

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl