Aanvraag tot erkenning als opleidingsapotheek

Met dit formulier vraagt u erkenning aan als opleidingsapotheek binnen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. LET OP: Het is van belang dat de beoogd opleider de basiscursus Opleiding tot Apotheker Opleider (ApOp) heeft afgerond.

Gewenste startdatum erkenning  
- -  
Voldoet de apotheek aan de eisen van de HKZ-certificering?  
Wanneer is de apotheek voor het laatst gecertificeerd?  
- -  
Wordt de farmaceutische apotheekzorg zo georganiseerd dat de apotheek voldoet aan alle onderdelen van het Landelijk Opleidingsplan*?  
Is de apotheek zodanig ingericht dat de apotheker in opleiding over een eigen werkplek met computer kan beschikken?  
Is het Professioneel Statuut* voor de openbare apotheker voor alle in uw apotheek werkzame openbare apothekers en apothekers in opleiding van toepassing?