Aanvraag tot erkenning als apothekeropleider

Met dit formulier vraagt u erkenning aan als apothekeropleider voor de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. LET OP: Het is van belang dat de beoogd opleider de basiscursus Opleiding tot Apotheker Opleider (ApOp) heeft afgerond.

Sinds wanneer werkt u in deze apotheek?  
- -  
Datum laatste (her)registratie in het (specialisten)register van openbaar apothekers  
- -  
Heeft u de basiscursus 'Opleiding tot apothekeropleider' met goed gevolg afgelegd?  
Gewenste startdatum erkenning tot opleider  
- -