Arbeidsovereenkomst ApIOS en ketenregeling

Werkgever en ApIOS kunnen tegen diverse arbeidsrechtelijke vragen aanlopen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst(en) in relatie tot de wettelijke ketenregeling.

Vervolgopleiding openbaar apotheker en arbeidsovereenkomst

Wanneer een apotheker start met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker (hierna: vervolgopleiding) zal er een arbeidsovereenkomst worden gesloten tussen de werkgever (opleidingsapotheek) en werknemer (apotheker in opleiding tot specialist oftewel ApIOS) die gedurende de vervolgopleiding als 2e apotheker werkzaam zal zijn.

De vervolgopleiding heeft de duur van 2 jaar, maar de arbeidsrelatie met de opleidingsapotheek duurt in de praktijk vaak langer vanwege onder andere de wachttijd die er is voorafgaande aan de opleiding en eventuele uitloop van de vervolgopleiding.

Ketenregeling

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling aangepast, waarbij er nog maar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten mogen worden. Daarnaast mag de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal 2 jaar zijn, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld. Als de voornoemde hoeveelheid en/of duur is overschreden, dan gaat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per direct over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Afwijkmogelijkheid Cao Apothekers in Dienstverband

De wet maakt het mogelijk om bij cao af te wijken van de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten als die worden aangegaan in het kader van educatie. In de Cao Apothekers in Dienstverband is gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om bij cao van de wettelijke ketenregeling af te wijken. Dit geldt voor werkgevers die lid zijn van de VZA en de ApIOS die bij hen in dienst zijn. De Cao heeft een looptijd van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016 en is voor 1 jaar verlengd tot 1 mei 2017.

Heeft u vragen, neem contact op

Wat betekent dit voor de werkgevers en ApIOSsen? Hieronder is een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen. Let op! Uw specifieke situatie kan een ander antwoord geven. Het is raadzaam om contact met de Helpdesk Arbeidszaken op te nemen om uw situatie te bespreken.  
U kunt hiervoor de Helpdesk Arbeidszaken bereiken via of 070 – 37 37 271.

Veelgestelde vragen arbeidsovereenkomst ApIOS en ketenregeling

1. Geldt de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden gesloten tussen een werkgever en een ApIOS?

Ja, als er meer dan 1 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten tussen werkgever en werknemer, dan geldt de huidige ketenregeling. Dat houdt in dat er maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten kunnen worden en/of in een periode van maximaal 3 jaar (zie hiervoor ook onder ‘Ketenregeling’).

In de Cao Apothekers in Dienstverband (artikel 4) is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling. Om die reden geldt de ketenregeling niet voor arbeidsovereenkomsten met een ApIOS. Hierbij is het wel vereist dat de Cao van toepassing is op de arbeidsverhouding. Zie vraag 3 voor het antwoord op de vraag wanneer de Cao van toepassing is.

2. Geldt de ketenregeling ook als er maar 1 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten?

Nee, als er sprake is van 1 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan geldt de ketenregeling niet, omdat er dan geen sprake is van een ‘keten’ van arbeidsovereenkomsten. Werkgever en werknemer kunnen dus ook afspreken dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer duurt dan 2 jaar, bijvoorbeeld voor de duur van de opleiding of voor 3 jaar.

3. Is de Cao Apothekers in Dienstverband van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

De Cao moet worden toegepast door werkgevers die lid zijn van de Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA) en de apothekers die bij hen in dienst zijn. Deze werkgevers en werknemers/ApIOSsen kunnen gebruik maken van de afwijkmogelijkheid op de ketenregeling in de Cao. Het is aan te raden om expliciet in de arbeidsovereenkomst af te spreken dat de Cao van toepassing is (en daarmee dus ook de afwijkingsmogelijkheid van de ketenregeling), zoals ook staat opgenomen in de modelarbeidsovereenkomsten in de Cao.

4. Geldt de uitzondering op de ketenregeling voor alle arbeidsovereenkomsten met apothekers in dienstverband?

Nee, de uitzondering geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten met een ApIOS en die zijn aangegaan in het kader van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker.

5. Ik heb een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten waarop de afwijkmogelijkheid van toepassing is. Geldt de afwijkmogelijkheid nog steeds als de Cao er niet meer is?

In principe werkt de Cao door voor arbeidsovereenkomsten die vóór en tijdens de looptijd van de Cao zijn afgesloten, wanneer de Cao is afgelopen. Zo ook de afwijkmogelijkheid voor de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl