Centrale studiedagen

Als apotheker in opleiding volg je een tot drie dagen per maand in Utrecht centraal georganiseerd onderwijs. Hierbij wordt dieper ingegaan op de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in de praktijk.

Onderwerpen van de centrale studiedagen kunnen zijn: farmacotherapie bij ouderen, het uitvragen van achterliggende problemen van patiënten en het opstellen van een farmacotherapeutische anamnese. Uiteraard wordt verder aandacht besteed aan productzorg, en ook bedrijfsvoering krijgt ruim de aandacht. Daarnaast krijg je ook specifieke opdrachten die je uitvoert in de opleidingsapotheek om je zorgverlenerschap verder te ontwikkelen, zoals het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, het verzamelen van bijzondere casussen en het projectmatig implementeren van zorgvernieuwingen.

Indeling studiedagen

Bij de start van de opleiding word je ingedeeld in een groep. De data van de centrale studiedagen voor jouw groep – voor zover bekend – vind je op de website. Bovendien ontvang je van de opleidingsdirecteur een persoonlijke uitnodiging voor de eerste studiedag Active Learner I: kick-offbijeenkomst.

Voorbereidende opdracht

Meestal moet je voorafgaand aan de studiedag voorbereidende opdrachten indienen. Let op: lever je afgeronde opdracht voor de gestelde deadline in. Als je je huiswerk niet, of volgens de docent onvoldoende hebt gemaakt, dan kun je niet deelnemen aan de studiedag.

Herkansing

Je wordt door de opleidingsdirecteur of de docent geïnformeerd over mogelijke herkansing van voorbereidende opdrachten en toetsing. Zie ook het protocol Toetsing en beoordeling.

Als je verhinderd bent

Kun je een studiedag door omstandigheden buiten jouw invloed echt niet bijwonen? Neem dan maximaal twee weken van tevoren contact op met de medewerkers van de vervolgopleiding via  of (070) 37 37 160. Bij uitzondering kan het mogelijk zijn een dag van een andere groep bij te wonen, mits daar plek is.

Let op: bij afzeggen binnen twee weken of verhindering op de dag zelf, moet je de factuur van de studiedag volledig voldoen.

Vakanties

In 2021 volgen we in grote lijnen de vakantieregeling zoals die gebruikelijk is bij de Nederlandse universiteiten. Dit betekent dat we – officiële feestdagen uitgezonderd – enkel een zomer- en winterreces aanhouden bij het plannen. Tijdens een reces schorten we de (centrale) studiedagen op, tenzij omstandigheden ons geen andere keus laten.

Zomerreces: 12 juli t/m 29 augustus 2021
Winterreces: 20 december 2021 t/m 2 januari 2022

Tot de officiële feestdagen (zaterdagen en zondagen uitgesloten) worden gerekend:

  • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
  • Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
  • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
  • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei + vrijdag 14 mei 2021
  • Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021

Op deze dagen plannen we geen centrale studiedagen.

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl