Centrale studiedagen

Als apotheker in opleiding volg je een tot drie dagen per maand in Utrecht centraal georganiseerd onderwijs. Hierbij wordt dieper ingegaan op de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in de praktijk.

Bericht van 26 maart 2020

De komende drie maanden is er geen centraal onderwijs binnen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Alleen apothekers in opleiding (ApIOSsen) van de groepen 145 en 146 kunnen hun laatste vakken digitaal afronden. Ook de cursussen voor apothekeropleiders (ApOPs) zijn met drie maanden opgeschort.

Onderwerpen van de centrale studiedagen kunnen zijn: farmacotherapie bij ouderen, het uitvragen van achterliggende problemen van patiënten en het opstellen van een farmacotherapeutische anamnese. Uiteraard wordt verder aandacht besteed aan productzorg, en ook bedrijfsvoering krijgt ruim de aandacht. Daarnaast krijg je ook specifieke opdrachten die je uitvoert in de opleidingsapotheek om je zorgverlenerschap verder te ontwikkelen, zoals het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, het verzamelen van bijzondere casussen en het projectmatig implementeren van zorgvernieuwingen.

Bekijk de onderwijsbeschrijvingen van alle centrale studiedagen

Indeling studiedagen

Bij de start van de opleiding word je ingedeeld in een groep. De data van de centrale studiedagen voor jouw groep - voor zover bekend - vind je op de website. Bovendien ontvang je van de opleidingsdirecteur een persoonlijke uitnodiging voor de eerste studiedag Active Learner I: kick-offbijeenkomst.

Naar de data van de centrale studiedagen voor jouw groep

Voorbereidende opdracht

Meestal moet je voorafgaand aan de studiedag voorbereidende opdrachten indienen. Je vindt deze op de website: bij de betreffende studiedag, en via de centrale studiedag van jouw groep. Je ziet hier ook de gegevens van de docent bij wie je de opdracht moet inleveren en de deadline voor inleveren. Daarnaast krijg je minimaal zes weken voorafgaand aan de studiedag via een e-mailbericht met informatie over de opdrachten. 

Let op: lever je afgeronde opdracht voor de gestelde deadline in. Als je je huiswerk niet, of volgens de docent onvoldoende hebt gemaakt, dan kun je niet deelnemen aan de studiedag.

Herkansing

Je wordt door de opleidingsdirecteur of de docent geïnformeerd over mogelijke herkansing van voorbereidende opdrachten en toetsing. Zie ook het protocol Toetsing en beoordeling.

Als je verhinderd bent

Kun je een studiedag door omstandigheden buiten jouw invloed echt niet bijwonen? Neem dan maximaal twee weken van tevoren contact op met de medewerkers van de vervolgopleiding via  of (070) 37 37 160. Bij uitzondering kan het mogelijk zijn een dag van een andere groep bij te wonen, mits daar plek is.

Let op: bij afzeggen binnen twee weken of verhindering op de dag zelf, moet je de factuur van de studiedag volledig voldoen.

 

 

Contact

Wegens de maatregelen omtrent het coronavirus zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Wij vragen u te mailen naar vervolgopleiding@knmp.nl.

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl