Wijzigingen in jouw situatie tijdens opleiding

Wijzigt er iets in je situatie tijdens de vervolgopleiding? Wil je bijvoorbeeld van opleidingsapotheek veranderen, verandert je apothekeropleider van functie of moet je de opleiding onderbreken vanwege zwangerschapsverlof of een geschil? Dan ben je verplicht dat aan de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) te melden.

Wisselen van opleidingsapotheek en apothekeropleider

Tijdens je opleiding kun je een keer wijzigen van opleidingsapotheek, als deze apotheek ook erkend is als opleidingsapotheek en je daar ook onder begeleiding van een erkend apothekeropleider (ApOP) werkt. Je kunt een verzoek tot wijziging indienen bij de SRC-OF.

Naar de aanvraag wijziging opleidingsapotheek en/of opleider

Als je nieuwe werkgever en/of opleidingsapotheek niet erkend is, dan kan hij een verzoek tot erkenning bij de SRC-OF indienen.

Let op: meld een wisseling zo snel mogelijk bij de SRC-OF. Als je een periode in een niet erkende opleidingsapotheek en/of zonder erkende apothekeropleider hebt gewerkt, telt deze periode niet mee als opleiding.

Apothekeropleider legt taak neer

Legt je ApOP zijn taak neer? Dan is het van belang dat hij de SRC-OF hiervan onmiddellijk in kennis stelt, want zonder erkend opleider kun je je opleiding niet voortzetten.

Geen beherend/gevestigd apotheker

Tijdens je opleiding kun je niet als beherend of gevestigd apotheker werken. Je wordt als apotheker in opleiding aangesteld en werkt onder begeleiding van een erkende en bevoegde ApOP

Het kan wel voorkomen dat je als ApIOS de ApOP waarneemt. Als echter blijkt de ApOP langer dan vier weken afwezig is, dan moet er een plaatsvervangend opleider benoemd worden. De plaatsvervangend opleider kan de ApOP voor een periode van ten hoogste vier maanden vervangen.

Zie ook het Besluit Opleidingseisen openbare farmacie

Conflict met opleider

Heb je een conflict met je opleider? Dan kun je hierover de vertrouwenspersoon benaderen. Als jullie er ook na bemiddelen niet samen uitkomen en het gaat om een geschil omtrent de beoordeling, dan kun je dit voorleggen aan de SRC-OF.

Vertraging en onderbreking

De vervolgopleiding tot openbaar apotheker duurt in principe twee jaar en wordt voltijds en ononderbroken gevolgd. De opleiding kan met ten hoogste zes maanden worden verlengd. Het is mogelijk om de opleiding (deels) in deeltijd te volgen

In geval van verlof of een geschil kan de opleiding worden onderbroken. Stel de SRC-OF op de hoogte als de onderbreking drie maanden of meer duurt, ook als de drie maanden niet aan een stuk zijn. De SRC-OF kan besluiten dat je een deel van de opleiding opnieuw moet volgen of dat de opleiding wordt aangepast. Hiervoor wint de SRC-OF advies in bij de opleidingsdirecteur.

 

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl