Aanmelden Slotdag

Meld u hier aan voor een van de slotdagen in 2019. Dit kan tot uiterlijk 3 weken vóór de betreffende slotdag. Voorwaarde voor deelname aan de slotdag is dat alle onderdelen 3 weken voor de slotdag zijn afgerond.

Let op: de slotdag vindt plaats bij aanmelding van minimaal 6 en maximaal 18 ApIOSsen.

Dhr./Mw.  
Voorkeur slotdag