Aanmelden Slotdag

Meld u hier aan voor een van de slotdagen in 2020 of 2021. Dit kan tot uiterlijk 3 weken vóór de betreffende slotdag. Voorwaarde voor deelname aan de Slotdag is dat alle onderdelen 3 weken voor aanvang zijn afgerond. Uitgezonderd de cluster active learning, waarvan alleen de Slotdag nog open staat.

Let op: de slotdag vindt plaats bij aanmelding van minimaal 6 en maximaal 18 ApIOSsen.
De slotdagen van 23 april en 28 mei vervallen vanwege het coronavirus. Na de zomer zullen deze slotdagen tegelijkertijd worden ingehaald. Degenen die een voldoende geschiktheidsbeoordeling van de opleidingsdirecteur hebben ontvangen, kunnen zich laten registreren door de SRC-OF, op voorwaarde dat zij de slotdag later inhalen.

De namen van gediplomeerde apothekers worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van de vervolgopleiding. De groepsfoto kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Dhr./Mw.  
Voorkeur slotdag