Aanmelden Slotdag

Meld u hier aan voor een van de slotdagen in 2019, 2020 of 2021. Dit kan tot uiterlijk 3 weken vóór de betreffende slotdag. Voorwaarde voor deelname aan de Slotdag is dat alle onderdelen 3 weken voor aanvang zijn afgerond. Uitgezonderd de cluster active learning, waarvan alleen de Slotdag nog open staat.

Let op: de slotdag vindt plaats bij aanmelding van minimaal 6 en maximaal 18 ApIOSsen.

De namen van gediplomeerde apothekers worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van de vervolgopleiding. De groepsfoto kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Dhr./Mw.  
Voorkeur slotdag