Afronding vervolgopleiding

De afronding van de specialisatie vindt plaats door het voltooien van alle opleidingsactiviteiten en het voldoen aan de geldende werkeis (naar rato voor een deeltijd opleiding).

Hierop volgt uiteindelijk de feestelijke diploma-uitreiking. Na goedkeuring van het portfolio door de daartoe aangewezen commissie, kan de aios bij de SRC-OF op basis van de brief - die de aios hiervoor ontvangt via PE-Online - een verzoek tot inschrijven in het specialistenregister voor openbaar apothekers indienen en zich aanmelden voor de diploma-uitreiking.

Aanmelden diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking – ook bekend als de Slotdag voor aiossen die tot 2022 zijn gestart – vraagt om een aparte inschrijving, uiterlijk 4 weken voor de beoogde datum. Aanmelding is alleen mogelijk wanneer aan alle eisen voor het afronden van de vervolgopleiding is voldaan. In dat geval ontvangt de aios uiterlijk drie weken voor de beoogde datum een bevestiging. Het is aan de aios om deze desgewenst te delen met diens opleider.
De Onderwijsbeschrijving van de Slotdag – te vinden in de online leeromgeving – dien je ruimschoots te voren - twee tot drie maanden voor de Slotdag - te raadplegen om aan de deelnamecriteria te kunnen voldoen.

Aanmelden voor de slotdag

 

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl