Aanpassingen in de vervolgopleiding door corona (COVID-19)

De vervolgopleiding bericht sinds maart 2020 regelmatig over de ontwikkelingen rond het centraal onderwijs en andere zaken die gerelateerd zijn aan de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) en invloed hebben op de opleiding. Nieuwe en voorgaande berichtgeving is hier terug te lezen.

Bericht van 1 maart 2021

Het blijven voor de vervolgopleiding bijzondere en roerige tijden door de maatregelen rondom COVID-19. Graag willen we jullie via deze update zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de verdere planning van de centrale studiedagen.

Invulling centrale studiedagen

In samenspraak met het hoofdbestuur en de directie van de KNMP zijn fysieke bijeenkomsten opgeschort tot nader order. Voor de vervolgopleiding betekent dit dat er in elk geval tot en met 31 juli 2021 geen fysieke activiteiten plaatsvinden.

Wanneer het mogelijk zal zijn om weer fysiek onderwijs te organiseren, zullen we dit naar verwachting gefaseerd doen. Houd er rekening mee dat in elk geval tot eind 2021 een fors deel van de centrale opleiding online verzorgd zal worden. Wanneer fysiek onderwijs op kan bouwen, beginnen we met de kick-off en de centrale studiedagen die het sterkst afhankelijk zijn van interactie en onderling contact. Hierbij maakt de opleiding – naast de eigen evaluaties – dankbaar gebruik van de adviezen van onder andere de VJA.

Slotdagen

De Slotdagen in de eerste helft van 2021 vinden digitaal plaats, zoveel mogelijk met behoud van zowel het inhoudelijk als feestelijk karakter. Voordeel is dat iedereen die geïnteresseerd is veilig kan aansluiten, zonder beperkingen. Wellicht kunnen we na het zomerreces weer een fysieke Slotdag georganiseerd. Houd dit deel van de website in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Online onderwijs

In de loop van 2021 zal nagenoeg al het onderwijs online verzorgd worden met de software van Big Blue Button. Dit biedt meer onderwijsmogelijkheden dan KNMP Meeting.

Vragen

Voor organisatorische vragen kun je het beste mailen naar . Heeft je vraag een inhoudelijk karakter? Mail dan naar .

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl