Competentieprofiel Opleider

Dit profiel is opgesteld door het opleidingsinstituut, vanuit de verantwoordelijkheid voor de VOF en is in lijn met de kwaliteitscriteria opleiders en opleidingsapotheken zoals vastgesteld door deze opleiding, de opleiding ziekenhuisfarmacie en de drie masteropleidingen Farmacie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl