Aanmelding vervolgopleiding openbare farmacie

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot toelating tot de vervolgopleiding openbare farmacie en inschrijving het opleidingsregister. Doe dit ten minste tien weken voor de beoogde startdatum van de opleiding. LET OP: Het is van belang dat de beoogd opleider en de opleidingsplaats erkend zijn door de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie.

Lees voordat u deze aanvraag doet het Besluit Opleidingseisen openbare farmacie door om na te gaan of u, uw opleider en uw opleidingsapotheek aan de eisen voldoen.

1. Gegevens kandidaat-apotheker in opleiding

Ik ben  
Geboortedatum  
- -  
Datum BIG-inschrijving  
- -  

2. Gegevens opleidingsapotheek

Per wanneer werkt u in de opleidingsapotheek of gaat u daar werken?  
- -  
Heeft de apotheek waar u in opleiding wilt gaan een erkenning als opleidingsapotheek?*  

* Als het geen erkende opleidingsapotheek is, moet de apotheek afzonderlijk een verzoek tot erkenning als opleidingsapotheek indienen bij de SRC.

Als uw opleiding over 2 opleidingsapotheken wordt verdeeld:

3. Gegevens opleiders

Als uw opleiding over 2 opleidingsapotheken wordt verdeeld:

Zijn uw opleider(s) en plaatsvervangend opleider erkend als opleider door de SRC?*  

*Als uw opleider(s) niet (meer) erkend is/zijn, moet hij/zij contact opnemen met de Vervolgopleiding per mail naar of per telefoon op 070-3737160. Om erkend te worden als opleider is het noodzakelijk een opleiding tot opleider te volgen. Deze erkenning is vijf jaar geldig. Daarna dient een RESET-training te worden gevolgd. Erkende (plaatsvervangend) opleiders zijn opgenomen in het register voor opleiders

Sinds wanneer werkt uw verantwoordelijk opleider in de opleidingsapotheek?  
- -  
Sinds wanneer werkt uw 2e opleider in de opleidingsapotheek? (indien van toepassing)
- -  

4. Gegevens werkgever

Is er tussen u en uw werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten in overeenstemming met artikel B.12 van het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie?  

5. Gelijkwaardige opleidings- of werkervaring

De mogelijkheid bestaat om vrijstelling te vragen voor centraal onderwijs in de opleiding. Als u voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de SRC-OF. Het is aan u per onderdeel van de vervolgopleiding aan te tonen dat u bekwaam bent. Vrijstelling voor centraal onderwijs kunt u aanvragen door aan te geven welke cursussen en nascholing u gevolgd heeft, wat de inhoud en de leerdoelen van deze nascholing of cursussen waren, wanneer u de cursus/nascholing heeft gevolgd en heeft afgerond en wat de resultaten waren. Voeg het diploma, de lesmaterialen als sheets en huiswerk en uw CV altijd toe. De SRC-OF neemt alleen gemotiveerde verzoeken in behandeling en kan aanvullende informatie opvragen. Stuur het verzoek gezamenlijk met uw opleider naar de SRC-OF, per mail naar of per post naar Postbus 30460, 2500 GL Den Haag.

6. Ondertekening