Aanmelden voor de vervolgopleiding

Om te kunnen starten met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker moet je in ieder geval werkzaam zijn in een openbare apotheek die erkend is als opleidingsapotheek, en waar een erkend apothekeropleider (ApOP) werkzaam is. Aanmelden doe je samen met de ApOP, maximaal twee maanden voor aanvang van de opleiding.

Aanmelden bij SRC-OF

Als je wilt deelnemen aan de vervolgopleiding tot openbaar apotheker, meld je je maximaal twee maanden voor aanvang van de opleiding aan bij de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). De SRC-OF toetst of jij, de ApOP en de opleidingsapotheek voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie. Zo is het bijvoorbeeld bij aanvang en gedurende de opleiding niet toegestaan om als gevestigd apotheker te werken. Dit wordt nagegaan door de SRC-OF in het register van gevestigd apothekers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Na goedkeuring schrijft de SRC-OF je in in het opleidingsregister als apotheker in opleiding (ApIOS). ApIOS en ApOP ontvangen een bewijs van inschrijving. Ook wordt er een dossier met portfolio voor je aangemaakt in PE-online, waarin alle vanaf dat moment gevolgde cursussen worden vermeld. Het opleidingsregister is ook te vinden in PE-online.

Naar het aanmeldformulier

Zijn apotheek en/of opleider nog niet erkend als opleidingsapotheek en/of apothekeropleider?

Erkenning aanvragen

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl