Veelgestelde vragen uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming

Staat uw vraag er niet bij?

Stel vragen over de brief en het declaratieoverzicht aan de KNMP-ledenadministratie, e-mail: of telefoon: (070) 37 37 141. Algemene vragen over StiPCO kunt u richten aan .

Hoe vindt de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming plaats?

De StiPCO-tegemoetkomingen worden jaarlijks uitbetaald na afloop van het kalenderjaar. Vóór de uitbetaling ontvangen deelnemers van de KNMP een digitaal uitbetalingsformulier, waarin zij de juiste bankgegevens bevestigen en de persoon/organisatie kunnen kiezen waarnaar de tegemoetkoming moet worden overgemaakt. Deelnemers ontvangen alleen een tegemoetkoming voor StiPCO-cursussen indien de bijbehorende evaluatieformulieren in PE-online zijn ingevuld. De maximale tegemoetkoming is € 700.

Wanneer wordt de StiPCO-tegemoetkoming gestort?

De StiPCO-tegemoetkoming over 2020 wordt eind mei 2021 gestort. 

Ik heb meer dan 14 stimuleringspunten gehaald maar krijg maar voor 14 uitbetaald.

De StiPCO-tegemoetkoming 2020 is gemaximeerd op € 700,-. Dit komt overeen met 14 stimuleringspunten.

Het bankrekeningnummer dat op het uitbetalingsoverzicht staat is mij onbekend. Wat kan ik doen?

Het is helaas niet meer mogelijk om het bankrekeningnummer dat op het uitbetalingsoverzicht staat, aan te passen. Is de tegemoetkoming naar een verkeerd bankrekeningnummer overgemaakt? Stuur dan een e-mail naar

Het aantal stimuleringspunten in mijn overzicht klopt niet.

Wellicht heeft u niet alle evaluatieformulieren ingevuld. U krijgt alleen een tegemoetkoming voor een StiPCO-scholing als u het bijbehorende evaluatieformulier heeft ingevuld. Het kan ook zijn dat niet alle scholingen die u heeft gevolgd StiPCO-scholingen zijn. U krijgt alleen voor StiPCO-geaccrediteerde scholingen de tegemoetkoming uitbetaald, met een maximum van 14 punten in 2020.

Bent u toch van mening dat het aantal stimuleringspunten niet klopt? Neem dan contact op met .

Onder welk btw-tarief valt de StiPCO-tegemoetkoming?

De StiPCO-tegemoetkoming is een bijdrage vanuit de overheid (via VWS) voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers.
Met de Belastingdienst is afgesproken dat dit een onbelaste vergoeding is waarover geen btw verschuldigd is, dus het is een netto vergoeding.

Wanneer gaat de tegemoetkoming vanuit StiPCO naar mijn werkgever?

Als de kosten van de nascholing volledig door de werkgever zijn betaald, heeft u in het uitbetalingsformulier kunnen aangeven dat de StiPCO-tegemoetkoming rechtstreeks aan de werkgever moet worden overgemaakt. Werkgever en werknemer kunnen het beste vooraf met elkaar afspraken maken over de eventuele verrekening.

Wat gebeurt er met de StiPCO-tegemoetkoming als ik gedurende het jaar van werkgever ben gewisseld?

Als u tijdens het kalenderjaar van werkgever wisselt en de StiPCO-tegemoetkoming uw werkgever toekomt, verzoekt de KNMP u om zelf met uw oude en nieuwe werkgever te regelen dat de tegemoetkoming op de juiste wijze wordt verdeeld. Bijvoorbeeld door in het uitbetalingsformulier dat u na afloop van het kalenderjaar ontvangt aan te geven dat u de tegemoetkoming zelf incasseert, en de gelden na ontvangst zelf tussen de twee werkgevers te verdelen. De KNMP kan de tegemoetkoming per jaar slechts aan één partij overmaken. 

Ik heb geen evaluatieformulier ontvangen in PE-online voor de gevolgde nascholing. Wat moet ik doen om de tegemoetkoming toch te kunnen krijgen?

Evaluatieformulieren voor het registreren van de leerresultaten worden verstuurd nadat de presentie van de laatste cursusdag door de aanbieder in PE-online is verwerkt. Dit geldt ook voor cursussen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten/modules. Voorbeeld: wanneer een nascholing start in 2018 en eindigt in 2019, zal er pas in 2019 een evaluatieformulier worden verstuurd. Het is hierdoor niet mogelijk om de leerresultaten van de reeds gevolgde cursusonderdelen in 2018 te registreren. De KNMP kan echter achterhalen of er al dan niet een evaluatieformulier is verstuurd. Indien er geen evaluatieformulier is verstuurd voor de betreffende nascholingen in 2018, zullen de leerresultaten worden beschouwd als zijnde ingevuld en krijgt de apotheker de tegemoetkoming voor deze cursussen in 2018.

Ik heb abusievelijk ingevuld dat de uitbetaling naar mijn werkgever moet. Kan ik dit nog aanpassen?

Nee. Uw als laatste ingediende formulier is bepalend voor de uitbetaling over 2020.

Waar kan ik terecht met vragen over de uitbetaling?

Neem voor vragen over de uitbetaling en/of uw declaratieoverzicht contact op met de KNMP-ledenadministratie: .

Waar kan ik terecht met vragen over StiPCO?

Neem voor algemene vragen over StiPCO contact op met .

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl