Veelgestelde vragen StiPCO voor apothekers

Bekijk via deze pagina de actuele antwoorden op veelgestelde vragen over het volgen van StiPCO-scholingen en over de StiPCO-tegemoetkoming.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan het programma en wat moet ik hiervoor doen?

U neemt automatisch deel aan het programma als u bent ingeschreven in het Register Openbaar Apotheker Specialist of als u deelneemt aan een ‘herinschrijving na uitschrijving’ (HINU)-traject. U ontvangt een vergoeding als u:

  • StiPCO-scholingen heeft gevolgd;
  • de leerresultaten hiervan heeft vastgelegd in PE-online;
  • de juiste bankgegevens heeft bevestigd aan de KNMP.

Ook wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u deelnemen aan StiPCO. Daarvoor gelden dezelfde regels als hierboven beschreven.

Waar in PE-online kan ik mijn leerresultaten vastleggen?

U kunt uw leerresultaten vastleggen/registreren door het evaluatieformulier van de betreffende cursus in te vullen. U vindt deze formulieren in uw persoonlijk dossier in PE-online onder het tabblad 'Evaluaties'. Onder dit tabblad staat een icoon 'Rapport'. Wanneer u hierop klikt, krijgt u een overzicht van openstaande evaluatieformulieren van StiPCO-scholingen. U vindt het icoon ook in uw persoonlijk dossier.

Hoe zie ik of ik StiPCO-stimuleringspunten heb gekregen voor de gevolgde scholing?

Alle cursussen die vallen onder de StiPCO-regeling worden automatisch in uw StiPCO-dossier in PE-online opgenomen. Achter de vermelding ‘StiPCO’ kunt u terugzien hoeveel stimuleringspunten u heeft behaald.

StiPCO loopt tot en met 31 december 2020. Wat als ik een cursus volg die bestaat uit meerdere modules die starten voor januari 2021 en daarna eindigen? Waarvoor geldt de StiPCO-tegemoetkoming dan?

Dan komen alleen de bijeenkomsten die u volgt voor januari 2021 in aanmerking voor de StiPCO-tegemoetkoming.

Mijn werkgever wil dat ik toegang geef tot mijn lopende herregistratiedossier in PE-online. Ben ik dit verplicht?

Nee, een werknemer is niet verplicht om toegang te geven tot het lopende herregistratiedossier in PE-online. De werkgever dient altijd toestemming te krijgen van de werknemer om de nascholingsgegevens in PE-online te bekijken, omdat deze gegevens continu inzichtelijk zijn. De werkgever kan echter wel toestemming vragen aan de werknemer omdat hij veelal de scholing betaalt en dus ook een belang heeft om te weten wat de status is van de nascholingsactiviteiten. Ook kan de werkgever de gegevens gebruiken om het scholingsaanbod hierop af te stemmen. De werkgever kan de toestemming echter niet afdwingen.

Wat kan mijn werkgever inzien als ik toegang geef tot mijn dossier in PE-online?

De werkgever ziet alleen het lopende herregistratiedossier en de gevolgde StiPCO-scholingen. Alle overige informatie, zoals gegevens die u bijvoorbeeld deelt met uw ApIOS omdat u opleider bent, is niet zichtbaar voor uw werkgever.

Hoe vindt de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming plaats?

De StiPCO-tegemoetkomingen worden jaarlijks uitbetaald na afloop van het kalenderjaar. Vóór de uitbetaling ontvangen deelnemers van de KNMP een digitaal uitbetalingsformulier, waarin zij de juiste bankgegevens bevestigen en de persoon/organisatie kunnen kiezen waarnaar de tegemoetkoming moet worden overgemaakt. Deelnemers ontvangen alleen een tegemoetkoming voor StiPCO-cursussen als de bijbehorende evaluatieformulieren in PE-online zijn ingevuld. De maximale tegemoetkoming over 2020 is € 700.

Onder welk btw-tarief valt de StiPCO-tegemoetkoming?

De StiPCO-tegemoetkoming is een bijdrage vanuit de overheid (via VWS) voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers.
Met de Belastingdienst is afgesproken dat dit een onbelaste vergoeding is waarover geen btw verschuldigd is, dus het is een netto vergoeding.

Wanneer gaat de tegemoetkoming vanuit StiPCO naar mijn werkgever?

Als de kosten van de nascholing volledig door de werkgever zijn betaald, kunt u aangeven in het uitbetalingsformulier dat u begin 2021 ontvangt dat de StiPCO-tegemoetkoming rechtstreeks aan de werkgever moet worden overgemaakt. Werkgever en werknemer kunnen het beste vooraf met elkaar afspraken maken over de eventuele verrekening.

Wat gebeurt er met de StiPCO-tegemoetkoming als ik gedurende het jaar van werkgever ben gewisseld?

Als u tijdens het kalenderjaar van werkgever wisselt en de StiPCO-tegemoetkoming uw werkgever toekomt, verzoekt de KNMP u om zelf met uw oude en nieuwe werkgever te regelen dat de tegemoetkoming op de juiste wijze wordt verdeeld. Bijvoorbeeld door in het uitbetalingsformulier dat u na afloop van het kalenderjaar ontvangt aan te geven dat u de tegemoetkoming zelf incasseert, en de gelden na ontvangst zelf tussen de twee werkgevers te verdelen. De KNMP kan de tegemoetkoming per jaar slechts aan één partij overmaken.

Ik heb geen evaluatieformulier ontvangen in PE-online voor de gevolgde nascholing. Wat moet ik doen om de tegemoetkoming toch te kunnen krijgen?

Evaluatieformulieren voor het registreren van de leerresultaten worden verstuurd nadat de presentie van de laatste cursusdag door de aanbieder in PE-online is verwerkt. Dit geldt ook voor cursussen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten/modules. Voorbeeld: wanneer een nascholing start in 2018 en eindigt in 2019, zal er pas in 2019 een evaluatieformulier worden verstuurd. Het is hierdoor niet mogelijk om de leerresultaten van de reeds gevolgde cursusonderdelen in 2018 te registreren. De KNMP kan echter achterhalen of er al dan niet een evaluatieformulier is verstuurd. Indien er geen evaluatieformulier is verstuurd voor de betreffende nascholingen in 2018, zullen de leerresultaten worden beschouwd als zijnde ingevuld en krijgt de apotheker de tegemoetkoming voor deze cursussen in 2018.

Waar kan ik terecht met vragen over de uitbetaling?

Neem voor vragen over de uitbetaling en/of uw declaratieoverzicht contact op met de KNMP-ledenadministratie: .

Waar kan ik terecht met vragen over StiPCO?

Neem voor algemene vragen over StiPCO contact op met .

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl