Veelgestelde vragen StiPCO voor apothekers

Bekijk via deze pagina de actuele antwoorden op veelgestelde vragen over het volgen van StiPCO-scholingen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan het programma en wat moet ik hiervoor doen?

U neemt automatisch deel aan het programma als u bent ingeschreven in het Register Openbaar Apotheker Specialist of als u deelneemt aan een ‘herinschrijving na uitschrijving’ (HINU)-traject. U ontvangt een vergoeding als u:

  • StiPCO-scholingen heeft gevolgd;
  • de leerresultaten hiervan heeft vastgelegd in PE-online;
  • de juiste bankgegevens heeft bevestigd aan de KNMP.

Ook wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u deelnemen aan StiPCO. Daarvoor gelden dezelfde regels als hierboven beschreven.

Komen alle nascholingen in PE-online in aanmerking voor StiPCO?

VWS heeft aanvullende voorwaarden voor StiPCO-scholingen gesteld bij de subsidietoekenning. Nadat de Commissie van Deskundigen nascholing heeft geaccrediteerd, beoordeelt de KNMP binnen een week of een scholing in StiPCO kan worden opgenomen en hoeveel stimuleringspunten deze krijgt. In de nascholingsagenda van PE-online kunt u gericht zoeken op StiPCO-scholingen. Bij de scholing staat vermeld hoeveel stimuleringspunten hieraan zijn gekoppeld.

Waar in PE-online kan ik mijn leerresultaten vastleggen?

U kunt uw leerresultaten vastleggen/registreren door het evaluatieformulier van de betreffende cursus in te vullen. U vindt deze formulieren in uw persoonlijk dossier in PE-online onder het tabblad 'Evaluaties'. Onder dit tabblad staat een icoon 'Rapport'. Wanneer u hierop klikt, krijgt u een overzicht van openstaande evaluatieformulieren van StiPCO-scholingen. U vindt het icoon ook in uw persoonlijk dossier.

Hoe zie ik of ik StiPCO-stimuleringspunten heb gekregen voor de gevolgde scholing?

Alle cursussen die vallen onder de StiPCO-regeling worden automatisch in uw StiPCO-dossier in PE-online opgenomen. Achter de vermelding ‘StiPCO’ kunt u terugzien hoeveel stimuleringspunten u heeft behaald.

Hoe vindt de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming plaats?

De StiPCO-tegemoetkomingen worden jaarlijks uitbetaald na afloop van het kalenderjaar. Vóór de uitbetaling ontvangen deelnemers van de KNMP een digitaal uitbetalingsformulier, waarin zij de juiste bankgegevens bevestigen en de persoon/organisatie kunnen kiezen waarnaar de tegemoetkoming moet worden overgemaakt.

De StiPCO-tegemoetkoming 2017 is uitbetaald in april 2018. Heeft u geen tegemoetkoming ontvangen en wel stimuleringspunten behaald in 2017? Dan kan het zijn dat u de bijbehorende evaluatieformulieren niet heeft ingevuld en/of dat u het uitbetalingsformulier niet heeft ingevuld. De KNMP beoordeelt na de zomer van 2018 of het mogelijk is een nabetaling te doen. Alle formulieren moet dan wel zijn ingevuld.

Onder welk btw-tarief valt de StiPCO-tegemoetkoming?

De StiPCO-tegemoetkoming is een bijdrage vanuit de overheid (via VWS) voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers.
Met de Belastingdienst is afgesproken dat dit een onbelaste vergoeding is waarover geen btw verschuldigd is, dus het is een netto vergoeding.

Mijn werkgever wil dat ik hen toegang geef tot mijn lopende herregistratiedossier in PE-online. Ben ik dit verplicht?

Nee, een werknemer is niet verplicht om toegang te geven tot het lopende herregistratiedossier in PE-online. De werkgever dient altijd toestemming te krijgen van de werknemer om de nascholingsgegevens in PE-online te bekijken, omdat deze gegevens continu inzichtelijk zijn. De werkgever kan echter wel toestemming vragen aan de werknemer omdat hij veelal de scholing betaalt en dus ook een belang heeft om te weten wat de status is van de nascholingsactiviteiten. Ook kan de werkgever de gegevens gebruiken om het scholingsaanbod hierop af te stemmen. De werkgever kan de toestemming daarentegen niet afdwingen.

Wat kan mijn werkgever inzien als ik hen toegang geef tot mijn dossier in PE-online?

De werkgever ziet alleen het lopende herregistratiedossier en de gevolgde StiPCO-scholingen. Alle overige informatie, zoals gegevens die u bijvoorbeeld deelt met uw ApIOS omdat u opleider bent, is niet zichtbaar voor uw werkgever.

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl