StiPCO voor openbaar apothekers

Met de scholing binnen StiPCO bereiden openbaar apothekers zich optimaal voor op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Het programma duurt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

StiPCO donkerblauw

Openbaar apothekers ontvangen een tegemoetkoming voor hun deelname aan StiPCO.

Naar de StiPCO-regeling deelname openbaar apothekers

Persoonlijk dossier StiPCO in PE-online

Elke geregistreerde openbaar apotheker heeft een StiPCO-dossier in PE-online waarin zijn deelname aan StiPCO-nascholingen wordt geregistreerd. Na afsluiting van een kalenderjaar vindt hij in het dossier het aantal punten terug dat hij via StiPCO heeft behaald: ‘stimuleringspunten’.

In zijn StiPCO-dossier noteert de openbaar apotheker bij elke scholing zijn belangrijkste leerpunten en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk. Deze manier van reflectie stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en laat het geleerde beter beklijven.

Registratie leerresultaten voorwaarde uitbetaling tegemoetkoming

Let op: de registratie van leerresultaten is een voorwaarde voor de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming.

Bekijk meer informatie over registratie leerresultaten

Tegemoetkoming in kosten

Openbaar apothekers die deelnemen aan StiPCO-scholingen ontvangen een financiële bijdrage van € 50,- per stimuleringspunt, tot maximaal € 1.000,- per jaar (€ 700,- in 2020). Als hun werkgever of keten de scholing betaalt, ontvangt deze de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming maakt met name kleinschalige interactieve scholing bereikbaarder. In de regel correspondeert 1 accreditatie-uur met 1 stimuleringspunt. Voor e-learning geldt een half stimuleringspunt per accreditatie-uur.

Let op: de vergoeding vanuit StiPCO wordt alleen uitgekeerd indien de apotheker zijn leerresultaten heeft geregistreerd in PE-online en wanneer de apotheker het uitbetalingsformulier invult. Dit uitbetalingsformulier wordt een aantal maanden voor de jaarlijkse uitbetaling naar het e-mailadres van de apotheker verzonden dat bij de KNMP bekend is. Wijzigingen in persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan .

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl