StiPCO voor openbaar apothekers

Met de scholing binnen StiPCO bereiden openbaar apothekers zich optimaal voor op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Het programma duurt van 1 januari 2016 tot en met 31 augustus 2019.

StiPCO donkerblauw

Openbaar apothekers ontvangen een tegemoetkoming voor hun deelname aan StiPCO.

Naar de StiPCO-regeling deelname openbaar apothekers

Persoonlijk dossier StiPCO in PE-online

Elke geregistreerde openbaar apotheker heeft een StiPCO-dossier in PE-online waarin zijn deelname aan StiPCO-nascholingen wordt geregistreerd. Na afsluiting van een kalenderjaar vindt hij in het dossier het aantal punten terug dat hij via StiPCO heeft behaald: ‘stimuleringspunten’.

In zijn StiPCO-dossier noteert de openbaar apotheker bij elke scholing zijn belangrijkste leerpunten en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk. Deze manier van reflectie stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en laat het geleerde beter beklijven.

Registratie leerresultaten voorwaarde uitbetaling tegemoetkoming

Let op: de registratie van leerresultaten is een voorwaarde voor de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming.

Bekijk meer informatie over registratie leerresultaten

Tegemoetkoming in kosten

Openbaar apothekers die deelnemen aan StiPCO-scholingen ontvangen een financiële bijdrage van € 50,- per stimuleringspunt, tot maximaal € 1.000,- per jaar. Als hun werkgever of keten de scholing betaalt, ontvangt deze de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming maakt met name kleinschalige interactieve scholing bereikbaarder. In de regel correspondeert 1 accreditatie-uur met 1 stimuleringspunt. Voor e-learning geldt een half stimuleringspunt per accreditatie-uur.

Let op: de vergoeding vanuit StiPCO wordt alleen uitgekeerd indien de apotheker zijn leerresultaten heeft geregistreerd in PE-online.

Uitbetalingsformulier tegemoetkoming

De StiPCO-tegemoetkoming over 2016 wordt in maart 2017 uitbetaald. Apothekers ontvingen in oktober 2016 een mail van de KNMP met de vraag om het uitbetalingsformulier in te vullen, zodat de betaling van de tegemoetkoming goed verloopt. In dit formulier konden zij tevens aangeven of de tegemoetkoming uitbetaald moet worden aan hen persoonlijk, aan een keten-hoofdkantoor of aan een eigen apotheek/aparte BV.

Alleen tegemoetkoming voor StiPCO-scholing 2016

De toelage voor StiPCO-scholing geldt vanaf 1 januari 2016. Scholing die voor dit jaar gevolgd is, komt niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.