StiPCO

Met de scholing binnen StiPCO (Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers) bereiden openbaar apothekers zich optimaal voor op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Het programma duurt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

StiPCO donkerblauw

Openbaar apothekers ontvangen een tegemoetkoming voor hun deelname aan StiPCO.

Naar de StiPCO-regeling deelname openbaar apothekers

Persoonlijk dossier StiPCO in PE-online

Elke geregistreerde openbaar apotheker heeft een StiPCO-dossier in PE-online waarin zijn deelname aan StiPCO-nascholingen wordt geregistreerd. Na afsluiting van een kalenderjaar vindt hij in het dossier het aantal punten terug dat hij via StiPCO heeft behaald: ‘stimuleringspunten’.

In zijn StiPCO-dossier noteert de openbaar apotheker bij elke scholing zijn belangrijkste leerpunten en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk. Deze manier van reflectie stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en laat het geleerde beter beklijven.

Registratie leerresultaten voorwaarde uitbetaling tegemoetkoming

Let op: de registratie van leerresultaten is een voorwaarde voor de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming.

Bekijk meer informatie over registratie leerresultaten

Tegemoetkoming in kosten

Openbaar apothekers die deelnemen aan StiPCO-scholingen ontvangen een financiële bijdrage van € 50,- per stimuleringspunt, tot maximaal € 700,- in 2020. Als hun werkgever of keten de scholing betaalt, ontvangt deze de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming maakt met name kleinschalige interactieve scholing bereikbaarder. In de regel correspondeert 1 accreditatie-uur met 1 stimuleringspunt. Voor e-learning geldt een half stimuleringspunt per accreditatie-uur.

Let op: de vergoeding vanuit StiPCO wordt alleen uitgekeerd indien u als apotheker uw leerresultaten heeft geregistreerd in PE-online en het uitbetalingsformulier heeft ingevuld. Dit uitbetalingsformulier wordt een aantal maanden voor de jaarlijkse uitbetaling naar het e-mailadres van de apotheker verzonden dat bij de KNMP bekend is. Wijzigingen in persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan .

Leerresultaten StiPCO registreren

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de StiPCO-scholing die u heeft gevolgd? Dan moet u eerst de leerresultaten van die scholing registreren.

U ontvangt een e-mail met het verzoek uw leerresultaten te registreren zodra de aanbieder uw deelname aan een nascholing heeft verwerkt in PE-online. Met de link in de e-mail gaat u naar PE-online. Log in in uw persoonlijk dossier in PE-online, ga naar het tabblad ‘Evaluaties’ en klik op ‘invullen’ naast het evaluatieformulier dat u moet invullen.

U krijgt geen terugkoppeling na het invullen van het evaluatieformulier. Wilt u weten welke scholingen onder StiPCO vallen? Klik op het icoon ‘Rapport’ onder het tabblad 'Evaluaties' voor een overzicht.

Heeft u geen e-mail ontvangen met het verzoek uw leerresultaten te registreren? Wellicht staat niet het juiste e-mailadres genoteerd in PE-online, of heeft u aangegeven deze mail niet te willen ontvangen. Dit past u aan in uw persoonlijk dossier in PE-online onder 'Mijn gegevens'.

StiPCO-dossier inzien

U vindt uw StiPCO-dossier door in te loggen in uw persoonlijke dossier in PE-online.

Klik op het tabblad ‘Mijn dossier’ en vervolgens op het StiPCO-dossier om een detailoverzicht te openen. Hier vindt u de StiPCO-scholingen die u heeft gevolgd en de stimuleringspunten die u heeft behaald. De punten die u heeft behaald via StiPCO tellen ook mee voor de herregistratie.

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl